Onkruidbestrijding in bieten

Bietenoppervlakte

In België varieert de bietenoppervlakte tussen 50.000 ha en 60.000 ha. 

Verlies van oogst

Op percelen waar het onkruid niet werd verwijderd, kan het verlies van oogst oplopen tot 90-100%.

Zaadproductie

Onkruid kan veel zaden produceren: van enkele honderden tot meer dan 10.000 per plant. Deze onder controle houden is dus noodzakelijk.

Onkruiden zijn serieuze tegenstanders van de bietenplantjes. Ze concurreren op vlak van  water, voedingsstoffen en licht. Daarnaast trekken bepaalde onkruiden ook bladluizen en andere insecten aan of zijn ze waardplanten  voor bepaalde schimmelziekten.

Bieten groeien langzamer dan de meeste onkruiden. De wortels van de onkruiden concurreren met de  wortels van de bietenplanten. Een onvolledige of niet geslaagde onkruidbestrijding heeft  een enorme invloed op de uiteindelijke opbrengst van de bieten.

Het is dus belangrijk de onkruiden vanaf het zaaien tot het dichtgroeien van de rijen te bestrijden. 

Enkele tips voor een succesvolle onkruidbestrijding in de bietenteelt

Gebruik van profylactische maatregelen

Door het toepassen van wisselculturen nl. het afwisselen van lente-, zomer- en herfst-teelten zal je de overheersing of explosieve uitbreiding  van onkruiden tegengaan. Hierdoor zal de onkruidbestrijding in de verschillende teelten veel gemakkelijker verlopen. Door het uitvoeren van een stoppelbewerking na een vorige  teelt (vb.: granen) - in feite pas je het principe toe van een vals zaaibed- kan je de onkruiddruk serieus verminderen en deze toepassing  is ideaal om moeilijke wortelonkruiden door uitdroging te bestrijden. Ploegen heeft de voorkeur t.o.v. een niet kerende grondbewerking wanneer je de uitbreiding van onkruiden met een korte levenscyclus zoals bepaalde grassen wil voorkomen.

Kennis van de aanwezige onkruiden

Om een goede onkruidbestrijding te kunnen uitvoeren is het belangrijk om te weten welke onkruiden op het perceel voorkomen. Kennis van de historiek van het perceel is hiervoor de basis.

Je strategie en producten bepalen

Verschillende parameters hebben een invloed op de doeltreffendheid en selectiviteit van de gebruikte producten: de keuze en de dosis van de producten, de weersomstandigheden, het stadium van het onkruid en ook van de teelt, de spuittechniek...

Je bepaalt je strategie in functie van de aanwezige of verwachte flora op het perceel. Er zijn twee mogelijkheden: voor opkomst gevolgd door een behandeling na opkomst of alleen maar behandelen na opkomst. De eerste optie is alleen aangewezen in geval er duidelijke aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bepaalde soorten onkruiden, zoals schermbloemigen.

Het product wordt bepaald in functie van de aanwezige flora op een perceel en - afhankelijk van het stadium - in functie van de fytotoxiciteit voor de teelt. Het mengen van actieve stoffen is noodzakelijk om het spectrum van elk product te vergroten. 

 

Bieten
Bieten twee