Insectenbestrijding in suikerbieten

Insectenbestrijding in bieten

Bietenoppervlakte

In België varieert de bietenoppervlakte tussen 50.000 ha en 60.000 ha.  

Schadelijkheid van de dwergvergelingsziekte

We noteren een verlies van ongeveer 30% van de opbrengst rond de zones getroffen door de vergelingsziekte. In geval een perceel 20% aangetast is, leidt dit tot een verlies van 6T/ha aan knollen.

Interventiedrempel

De interventiedrempel tegen bladluizen is zeer laag om de ontwikkeling van de vergelingsziekte tegen te gaan: 2 vleugelloze, groene bladluizen voor 10 planten  

Verschillende soorten insecten kunnen bestreden worden via bladbehandelingen. Naast de bladluizen die drager zijn van de vergelingsziekte, kan de teelt ook schade oplopen net na het zaaien door bietenkever en na opkomst door de bietenkever en aardvlooien, later zelfs door de bietenvlieg en nachtvlinders. Naargelang de aanwezigheid van de insecten en afhankelijk van het behandelingstijdstip, kan een bestrijding met een aangepast product noodzakelijk zijn.

Talrijke andere soorten insecten kunnen de bieten aantasten, zoals ondergrondse insecten: ritnaalden, springstaarten, duizendpoten en miljoenpoten.

De meest voorkomende insecten op het blad in de bietenteelt

De schade van bladluizen is vooral indirect in de teelt van bieten. Ze zijn dragers van de dwergvergelingsziekte. Die zorgt voor een groot verlies in opbrengst en suiker.  

De groene perzikluis (Myzus persicae)

Beschrijving & schade

Deze bladluis heeft een lichtgroene tot geelachtige kleur en is ovaal van vorm. Ze is ongeveer 1,5 à 2,5 mm groot. Je kan ze aantreffen in verschillende teelten (koolzaad, groenten, fruit...).

Het is de belangrijkste verspreider van de dwervergelingsziekte.

Gunstige factoren

Een zachte winter verhoogt de kans op een grotere populatie in de lente. Hogere temperaturen (20-25 °C) zorgen daarnaast voor een snelle ontwikkeling van deze insecten.

Preventie & bestrijding

Behandeling van zaden of bladbehandelingen.

De zwarte bonenluis (Aphis fabae)

Deze bladluis heeft een zwarte kleur en is ovaal van vorm. Ze is ongeveer 1,6 à 2,6 mm groot. Je kan ze aantreffen in verschillende teelten (koolzaad, groenten, fruit, sierteelt, ...). 

De zwarte bladluizen zijn minder goede verspreiders van de dwergvergelingsziekte.

Ze kunnen echter wel rechtstreekse schade toebrengen door de bietenplanten aan te prikken en leeg te zuigen. Dat manifesteert zich in verkreukelde bladeren, tot zelfs afsterven van de planten in geval van een zware aantasting.

Gunstige factoren

Een zachte winter verhoogt de kans op een grotere populatie in de lente. Relatief hoge temperaturen (20-25 °C) zorgen vervolgens voor een snelle ontwikkeling van dit insect. Te hoge temperaturen (>28 °C) daarentegen remmen de ontwikkeling af.

Preventie & bestrijding

Behandeling van zaden of bladbehandelingen.

Aardvlooien (Chaetocnema tibialis)

Beschrijving & schade

Deze metaalblauwige kever van 2,5 mm boort gaten (1 à 2 mm) in de zaadlobben en de eerste echte bladeren waardoor de zaadlobben volledig verloren kunnen gaan.

Gunstige factoren

Warm en droog weer bevordert de schade. De nabijheid van vlaspercelen, erwtenteelten of een haag kan zorgen voor een grotere opkomst van dit insect.

Preventie & bestrijding

Door de zaden te behandelen, verminder je de schade van kevers. Een doelgerichte bladbehandeling kan eveneens overwogen worden. Korte rotaties vermijden.

De florida-uil (Spodoptera exigua)

Beschrijving & schade

Deze rupsen zijn de larven van een nachtvlinder. Ze zijn 3 à 4 cm groot en zijn lichtgroen van kleur. Ze voeden zich voornamelijk met bladeren en stengels. Ze kunnen ook andere teelten aantasten. 

Gunstige factoren

Het zijn de larven van de 2de generatie die het meeste schade kunnen toebrengen in teelten. Een grotere vochtigheid in de lente gekoppeld aan warmere temperaturen verhoogt het risico op schade.

Preventie & bestrijding

Een behandeling op basis van Karate Zeon kan overwogen worden in geval van een sterke opkomst. Deze behandeling is nodig als er lichte schade wordt vastgesteld op het grootste deel van de planten of als er grote schade wordt vastgesteld op de helft van de planten.

Bietenvliegen (Pegomyia betae)

Beschrijving & schade

De larven van de eerste generatie (7-8 mm) zijn wit tot geel van kleur en mineren witgekleurde gangen in de bladeren. Dat kan leiden tot de sterfte van jonge zaailingen. Wanneer een teelt in een later stadium wordt aangetast, is de schade minder erg omdat de bietenplanten dan al sterker zijn.

Preventie & bestrijding

Door de zaden te behandelen, verminder je de schade van de vliegen. Een bladbehandeling is slechts zelden aangewezen. Enkel wanneer 10% van de planten aangetast zijn door één of meerdere larven.