Rendement : HYVIDO doet wat het belooft! Officiele resultaten | Syngenta Belgie

You are here

Rendement : HYVIDO doet wat het belooft!

De resultaten vergeleken met de conventionele rassen de rassen tolerant aan vergelingsziekte (BYDV)

Resultaten Hyvido hybride gerst: Meten is weten! Hybride gerstrassen jaar na jaar aan de top!

Wij hebben de resultaten van het LCG (Landbouw Centrum Granen) overzichtelijk voor u onder elkaar gezet. 

In 2019 brachten de HYVIDO- rassen gemiddeld 595 kg/ha meer op dan conventionele referentierassen. Bij een gerstprijs van €140/ha, betekent dit € 83/ha extra opbrengst! Ten opzichte van de rassen tolerant aan dwergvergeling konden was dit zelfs gemiddeld 684 kg/ha (= 95 € extra).

HYVIDO Hybride gerst laat ook in 2019 uitstekende resultaten zien, ook tov rassen met tolerantie voor gerstvergelingsziekte

La nouvelle technologie hybride de Syngenta qui vous permet d’augmenter chaque année significativement votre rendement.

Wat is nu eigenlijk HYVIDO?

We leggen u in het kort uit wat HYVIDO voor u kan betekenen

La phytotechnie de HYVIDO, un peu differente

Teelttechniek HYVIDO

Neem kennis van de aangepaste teeltwijze, de gouden regels voor een optimaal rendement...