Hyvido hybride gerst vereist aparte teelttechniek - laat u informeren

HYVIDO teelttechniek

Tips van onze Technisch Specialist

HYVIDO: niet alleen variëteiten maar ook een aparte teelttechniek

Om het genetisch potentieel van de HYVIDO hybride gerstrassen zo goed mogelijk te benutten, vragen wij u onderstaande aandachtspunten in acht te nemen.

Zaaidatum

Van 15 september tot 25 oktober (zeer geschikt voor uitzaai in de eerste helft van oktober).

Zaaidichtheid lager dan normaal

HYVIDO hybride gerst : voor een lagere zaaidichtheid

Hybride gerst kan in een aanzienlijk geringere dichtheid worden ingezaaid dan klassieke gerst, vanwege zijn intrinsieke genetische potentieel. Voor het succesvol inzaaien van hybride gerst geldt één vereiste : verklein de zaaidichtheid met 25% vergeleken met een klassieke gerstras. Om een succesvol in te zaaien, zijn een aantal factoren van belang. Denk hierbij aan bescherming van het zaaizaad tegen ziekten en plagen en het neerleggen van een kwalitatief goed zaaibed. Zaai bij voorkeur in als er geen hevige neerslag verwacht wordt, dit om verdichting van de bodem te voorkomen. Tot slot moet de zaaidiepte 1 tot 2 cm zijn om een goed contact te verkrijgen tussen zaaizaad en grond.

Gemiddeld 3 tot 3,6 dosissen per hectare. 1 Dosis = 500.000 korrels  (180-230 korrels/m²) : de zaaidichtheid is ongeveer 25% lager dan bij klassieke gerst, afhankelijk van bodem- en weersomstandigheden. We adviseren een zaaidichtheid van 180 korrels/m².


Stikstofbehoefte : alle goeds in drieën, maar nét even anders!

HYVIDO hybride gerst: drie stikstofgiften

Evenals bij klassieke gerstrassen worden drie stikstofgiften aanbevolen. Tijdens het seizoen moet circa 70-85 % van de stikstof bij de eerste twee giften worden ingebracht. Gezien de kracht van hybride gerst, zijn betere beworteling en uitstoeling, is het niet zinvol de eerste stikstofgift te "forceren" : in de meeste gevallen kan worden volstaan met een matige bemesting. De tweede gift, waarmee een ingebracht totaal van 70% van de stikstof wordt bereikt en die plaatsvindt als de aar 1 cm is, is bedoeld om de vruchtbaarheid van de aar te maximaliseren. De resterende stikstof wordt ingebracht tijdens de laatste gift voor een goede korrelvulling.

Dankzij de sterke wortelontwikkeling benutten de HYVIDO-variëteiten de bodem beter dan vergelijkbare, uit lijnen afkomstige variëteiten. Bij een gelijke zaaidatum en vroegtijdige rijpheid is het wortelsysteem namelijk het best ontwikkeld. HYVIDO-variëteiten profiteren dus optimaal van de stikstofvoorraden in de grond.

Groeiregulatie 

De hybride kracht vertaalt zich in een sterke plant die stro van goede kwaliteit oplevert

HYVIDO hybride gerst: beperking van de lengtegroei tussen de knopen
Legering vergroot het risico van een lagere opbrengst en kan leiden tot complicaties met de oogst. Dit risico hangt samen met een aantal factoren (klimaat, variëteit, bemesting, dichtheid) en kan worden beperkt door de lengtegroei tussen de knopen te reduceren. Om dat te bewerkstelligen kan een groeiregulator worden toegepast, waarbij de opbrengst van het HYVIDO-stro behouden blijft. De toediening verloopt in twee stappen: in eerste instantie vindt een toediening plaats in het stadium van de eerste knoop (met MODDUS®, MODDUS®EVO of SCITEC®) en in tweede instantie moet een product op basis van Ethephon worden toegediend. Toepassing kan plaatsvinden in het stadium van het laatste blad (om aarbreuk te voorkomen).

HYVIDO Nieuwsberichten

chevron_left
chevron_right
Quand le rendement compte! HYVIDO orge hybride

HYVIDO ook dit jaar weer aan top

HYVIDO Hybride gerstrassen stelen ook in 2022 het veld! LCG resultaten

Zaaizaadbehandeling in gerst

Zaaizaadbehandeling gerst

Je gerst verdient de beste zaaizaadbehandeling: VIBRANCE STAR

HYVIDO Hybride gerst is meer dan alleen een hoge opbrengst. Nu ook  naast een tolerant ras ook een ras dat resistent is voor gerstvergelingsziekte (BYDV)

Wat is HYVIDO hybride gerst?

Wij leggen u de meerwaarde uit van onze HYVIDO gerstrassen. Profiteer ook!

Maak kennis met onze hybride gerstrassen

Maak kennis met de nieuwe gerstrassen

Maak uw keuze uit ons grote assortiment HYVIDO hybride gerstrassen