You are here

Onkruidbestrijding in wintergerst

Een proper gewas geeft maximale opbrengst

GRASSENBESTRIJDING IN GRANEN

Wintergerst :

Indien een correctie moet worden uitgevoerd in de lente, dan is Axial 1,2 l/ha de enige mogelijke oplossing in deze teelt.

Een dicht gewas komt vaak voor, wat een verzorgde toepassing zal vereisen om op een correcte manier de grassen te kunnen raken. Bovendien, ondanks het feit dat Axial snel wordt opgenomen in het blad, is het uiterst belangrijk om op een droog gewas te gaan spuiten, wat in deze periode van het jaar het toepassingsvenster beperkt.

Wintertarwe :

Waakzaamheid is geboden in geval van percelen overwoekerd door moeilijke windhalm en duist. Afhankelijk van de historiek van het perceel (mogelijke resistenties van windhalm en duist aan sulfonyl-urea) zijn verschillende aanbevelingen te overwegen :

In geval van resistente windhalm aan sulfonyl-urea:

  1. Een optie is om rechtstreeks een programma op basis van AXIAL + antidicotyle product in te bouwen: deze optie is te overwegen wanneer duist geen probleem is. In de later gezaaide tarwe is het aangeraden om te behandelen eens de windhalm is opgekomen. Deze windhalm kan nog in de lente opkomen.
  2. Wanneer het gebruik van sulfonyl-urea nodig is (bij aanwezigheid van dicotylen zoals ereprijs,…), raden wij aan om eerst de behandeling met sulfo’s toe te passen en pas 2 à 3 weken nadien de correctie met Axial. Onze proeven hebben aangetoond dat een gesplitste toepassing de beste werking geeft !

 

In geval van resistente duist aan sulfonyl-urea:

In de strijd tegen resistentie duist, die na een najaarsbestrijding nog verder moet worden aangepakt met een sulfonyl-ureum, kan het toevoegen van Axial aan het sulfonyl-ureum de bestrijding tegen duist ondersteunen.

Gebruik van AXIAL in het voorjaar :

AXIAL 1,2 L/ha voor een efficiënte controle van duist, windhalm, wilde haver en raaigras.

Axial is erkend tot het eerste knoop stadium in de teelten van wintertarwe (en zomertarwe), wintergerst, triticale en spelt. (Opgelet: Axial is niet erkend in haver en ook niet selectief in haver!)

Bufferzone van 1m met klassieke techniek.

Mengingen van Axial met andere herbiciden:

VERMIJD  de mengingen met producten op basis van bifenox, carfentrazone, fytohormonen (mcpp, mcpa,…) en met antidicotylen sulfonyl-urea (Allie,Hussar OD,…). Niet mengen met vloeibare stikstof. 

Axial kan gemengd worden met producten op basis van florasulam, fluroxypyr, halauxifen en clopyralid.

 

AXEO is een second brand van AXIAL