De strijd tegen alternaria

De strijd tegen alternaria

Verlies van oogst

Tot 10-50% van de oogst kan verloren gaan aan alternaria dat leidt tot een vroegtijdige sterfte van de planten.

Behandelingen

3 tot 4 behandelingen per jaar zijn nodig in de strijd tegen alternaria.

Pathogenen

Eén schimmel veroorzaakt de ziekte: Alternaria solani, die de planten besmet en de bladeren vernietigt.

De strijd tegen alternaria

De laatste jaren worden consumptie-aardappelen alsmaar meer getroffen door Alternaria. Sommige soorten zijn er gevoeliger voor dan andere. Alternaria ontwikkelt zich het snelst bij warmere temperaturen. En net zoals voor aardappelplaag, kies je best voor een preventieve behandeling om te voorkomen dat de volledige teelt wordt besmet.

Alternaria overleeft op bladresten en onder de vorm van sporen in de grond. De eerste tekenen van Alternaria zijn duidelijk afgetekende bruine tot donkerbruine vlekken op de bladeren. Deze vlekken tasten de randen van de bladeren aan. In een volgend stadium tekenen er zich concentrische cirkels af binnen deze grote vlekken. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, kan deze ziekte zich zeer snel verderzetten, waardoor de bladeren vroegtijdig zullen afsterven, wat leidt tot een drastische daling van de oogst en het OWG (onderwatergewicht).

Waarom is het zo belangrijk Alternaria in te dijken?

Alternaria werd lange tijd beschouwd als een secundaire parasiet die zich slechts op een minder sterke plant nestelde (voedseltekort, fysieke gebreken, aangetast door een virus...).

 • Deze hypothese werd bevestigd voor Alternaria alternata gezien het gaat om een saprofytische schimmel, zijnde een schimmel die zich op de plant nestelt zonder die te beschadigen.
 • Hetzelfde geldt wanneer de tekenen van Alternaria verkeerd worden aanzien voor verscheidene necroses zoals ozonschade, virussen... waartegen geen enkel middel helpt.
 • Als het echter gaat over Alternaria solani, dan is de verspreiding van de parasiet constant en onomkeerbaar. Alternaria solani kan zich immers niet alleen vastzetten op gezond plantenweefsel, maar deze „ware parasiet” maakt gifstoffen aan die binnendringen in de plant (gele eilandjes rond de vlekken).

Deze agressieve schimmel uitroeien eens hij zich heeft genesteld heeft, is onbegonnen werk... alleen een goede preventieve behandeling kan de teelt redden.

Waarom meer aandacht besteden aan Alternaria?

Enkele jaren geleden was Alternaria nog niet zo wijd verspreid als nu. Deze ontwikkeling is voornamelijk het gevolg van verschillende evoluties in de aardappelteelt:de gecontroleerde bemesting met stikstof om te voldoen aan de behoeftes van de aardappelteelt, waardoor de aardappelplant geen nieuwe bladeren meer kan aanmaken ter compensatie van een mogelijke besmetting met Alternariade lancering van nieuwe aardappelsoorten die  minder resistent zijn tegen vroegtijdige en ergere besmetting dan het Bintjede aanwezigheid van mancozeb, dat een...

Advies Alternaria BE

Ons advies

Gezien de explosieve evolutie van Alternaria solani en omdat de eerste symptomen vaak moeilijk te herkennen zijn, heeft deze parasiet al een zware tol geëist bij vele landbouwers, gezien het hen ontbreekt aan een doeltreffend bestrijdingsmiddel tegen deze ziekte. Daarom hebben aardappeltelers de laatste jaren stelselmatig verschillende producten tegen Alternaria vermengd met middelen tegen aardappelplaag. Op die manier is er geen bijkomende strategie nodig… voorkomen is beter dan genezen!

Ons advies: Bestrijd tijdig alternaria

 1. Begin vroeg, vanaf midden-juli: de strijd tegen deze ziekte is pas doeltreffend wanneer die preventief gevoerd wordt  
 2. Kies voor een 2-in-1 oplossing tegen aardappelplaag en alternaria: Carial Star, Amphore Plus en Revus Top. 
  • Dubbele blijvende werking en gebruiksvriendelijk
  • Verhoogde dosis anti-alternaria
  • Economische keuze
 3. Afwisselend te gebruiken met andere actieve stoffen, zoals Amistar. Triazolen, zoals de difenoconazool in Carial Star of Amphore Plus, zijn beduidend minder gevoelig tegen de resistentie van Alternaria dan strobilurines of carboxamides. Een onderzoek van Syngenta naar resistentie toonde aan dat van de meer dan 250 onderzochte stalen Alternaria uit alle hoeken van Europa in 2018, Alternaria solani (en Alternaria alternata) nog steeds gevoelig is aan difenoconazool
 4. Zet de behandeling tegen alternaria verder tot twee weken voor de loofdoding.