You are here

FORCE 200 CS

Laatste update:
28.09.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10846P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

Zaaizaden van bieten (Beta vulgaris)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H332, H410, EUH401, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P304+P311, P391, P311, P302+P352, P304+P340, P333+P313, P2, P280, P304, SP1