You are here

FORCE, Insecticide

FORCE

Laatste update:
16.11.2015

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7744P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

Zaaizaden van bieten (Beta vulgaris)

Zaaizaden van spelt (Triticum spelta)

Zaaizaden van wintergerst (Hordeum vulgare (winter))

Zaaizaden van winterhaver (Avena sativa)

Zaaizaden van winterrogge (Secale cereale)

Zaaizaden van winterspelt (Triticum spelta (winter))

Zaaizaden van wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Zaaizaden van wintertriticale (Triticum x Secale)

Zaaizaden van zomergerst (Hordeum vulgare (spring))

Zaaizaden van zomerhaver (Avena sativa)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, EUH066, EUH210, H410, H304

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P501, P102, P270, P331, P301+P310, P302+P352, P2, P391, P261, SP1, P273