Controleer de ziektedruk in uw suikerbieten !

Samen met de zeer vochtige grond wordt verwacht dat de ziektedruk zich sneller en mogelijks sterker kan ontwikkelen:

  • Cercospora  ontwikkelt zich het snelst bij warm weer (25-30°C), regen en een hoge luchtvochtigheid.
  • Ramularia  evolueert sneller bij vochtig en iets kouder weer (optimum de 17 °C)
  • Roest ontwikkelt zich het best bij vochtige periodes en temperatuur tussen 15 en 22 °C.
  • Wïtziekte  verkiest eerder droog weer, relatief frisse nachten met ‘s morgens wat dauw en dagtemperaturen van 20-25°C

Bovendien bevestigt het laatste IRBAB-advies de ontwikkeling van ziekten in bieten, met name cercosporiose. De behandelingsdrempel is op 50% van de percelen bereikt. Roest is ook aanwezig in vele percelen, zij het in mindere mate. Echte meeldauw is voorlopig bijna afwezig.

Controleer regelmatig uw veld en raadpleeg ook de officiële adviezen om op die manier het optimale tijdstip voor behandelen vast te stellen.
Want effectief, de behandelingsdrempels zijn relatief laag:

  • Voor cercospora en ramularia:  zodra er 5 bladeren op 100 (= 1 op 20) zijn met eerste vlekken
  • Voor roest en witziekte: zodra er 15 bladeren op 100 (= 3 op 20) zijn met eerste symptomen

Syngenta biedt een hoogwaardige oplossing met een zeer lange beschermingsperiode: Quadris Gold / Bicanta / Angle.  Toegepast aan 1L/ha, is het een combinatie van 2 werkzame stoffen uit verschillende families: difenoconazool (stopper) + azoxystrobin (residu).

Deze oplossing is doeltreffend en goedgekeurd voor alle bladziekten (cercospora, ramularia, echte meeldauw en roest) bij suiker- en voederbieten.