Onkruidbestrijding maïs

Maïs

Heel wat mais is de laatste dagen de grond ingegaan. Tijd dus om reeds na te denken over de meest aangewezen onkruidbestrijdingsstrategie. Bij percelen met een zeer hoge onkruiddruk/moeilijke onkruiden (hanepoot, gierstgrassen,…) wordt best geopteerd voor een vooropkomst behandeling. De opbrengstderving als gevolg van onkruidconcurrentie kan zeer hoog oplopen (gemiddeld tussen de 25 tot 35 %) wanneer niet tijdig kan gespoten worden na de opkomst. Een vooropkomst behandeling heeft het voordeel dat maïs kan opgroeien zonder een te grote onkruidconcurrentie. Voldoende bodemvocht is een absolute voorwaarde om een vooropkomstbehandeling te laten slagen. Deze voorwaarde is op vandaag vervuld. Syngenta heeft met Dual Gold een perfect vooropkomstmiddel voorhanden. Maistelers op zandrijke gronden vraagt Syngenta om via www.zandzoeker.be na te gaan of het al dan niet aangewezen is om Dual Gold in te zetten. In samenspraak met uw handelaar komt u tot het gepaste advies voor uw bedrijfspercelen