Dé oplossing tegen ritnaalden

Aardappel

Force Evo is een insecticidegranulaat op basis van tefluthrin en wordt toegepast tijdens het zaaien van maïs of het planten van aardappelen.

Force Evo heeft een uitstekende werking tegen ritnaalden in maïs en aardappelen en tegen maïswortelboorder. Deze insecten zijn een belangrijk gevaar voor zowel de opkomst, de kwaliteit als de opbrengst van uw gewas. Naast andere middelen tegen deze bodeminsecten zal Force Evo een nieuw belangrijk granulaat zijn voor de toekomst.

Force Evo bevat ook 10 % N, 41 % P, 3 % Mn en 2 % Zn. Op deze manier krijgt de plant een extra ondersteuning in de kieming en startgroei.
Deze hoeveelheden mineralen zijn mee te nemen in de totale mestbankaangifte.

Alle technische info is beschikbaar op https://www.syngenta.be/nl/uw-gewas/akkerbouw/insecterncontrole

Syngenta biedt niet enkel het product aan maar stelt eveneens beschikbaar: 

  • een beschermingskit bestaande uit handschoenen, mondmasker en bril (via uw distributeur);
    • OPGELET: deze kit is voorlopig niet beschikbaar. Alle beschikbare maskers werden aan de zorgsector geschonken. 
  • een zak met micro-granulaat zonder actieve stof om vooraf de verspreider correct af te stellen (via uw distributeur)
  • de geschikte verspreider

Het is voor de gebruiker belangrijk onze specifieke richtlijnen te volgen.  Een beschermkit is noodzakelijk.  Volg zeker de instructies voor gebruik van granulaat.

https://www.syngenta.be/nl/stewardship/zero-impact/stewardship-granulaten