You are here

Veilig omgaan met tefluthrin bevattende granulaten

Granulaattoepassing tijdens de zaai/planten is een zeer effectieve methode om een reeks teelten te beschermen tegen bodeminsecten. Een veilige omgang met tefluthrin bevattende producten is van groot belang om gevaren voor de toepasser en het milieu te voorkomen.

Handen wassen

Bescherming van de toepasser

U dient bekend te zijn met de manieren waarop u en anderen aan chemicaliën bij granulaattoepassingen kunnen worden blootgesteld door onzorgvuldig gebruik.
 
HUID – Vermijd direct contact met het granulaat. Raak het granulaat niet met blote handen aan.
OGEN – Let er op dat granulaatdeeltjes niet in uw ogen terecht kunnen komen.
ADEMHALING – Adem geen granulaatstof/-deeltjes in.
BLOOTSTELLING – Zorg ervoor dat andere personen niet in aanraking komen met door u gebruikte granulaatverpakking

Bescherming van de toepasser

U dient bekend te zijn met de manieren waarop u en anderen aan chemicaliën bij granulaattoepassingen kunnen worden blootgesteld door onzorgvuldig gebruik.
 
HUID – Vermijd direct contact met het granulaat. Raak het granulaat niet met blote handen aan.
OGEN – Let er op dat granulaatdeeltjes niet in uw ogen terecht kunnen komen.
ADEMHALING – Adem geen granulaatstof/-deeltjes in.
BLOOTSTELLING – Zorg ervoor dat andere personen niet in aanraking komen met door u gebruikte granulaatverpakking

Interra

Bescherming van het milieu

De flora en fauna buiten het veld kan ook worden blootgesteld als er niet op de juiste wijze met het granulaat wordt omgegaan. Let u vooral op de bescherming van:

NIET DOELORGANISMEN - Niet doelorganismen mogen niet getroffen worden.
BESCHERMING VAN WATER - Let er op dat granulaat niet in het water terecht kan komen, voorkom dat reinigingswater van de machines in afvoerwater terecht komt.
ZOOGDIEREN EN VOGELS - Dek granulaat bij de toepassing volledig af met grond zodat het niet door vogels of zoogdieren opgenomen kan worden.

Bescherming van het milieu

De flora en fauna buiten het veld kan ook worden blootgesteld als er niet op de juiste wijze met het granulaat wordt omgegaan. Let u vooral op de bescherming van:

NIET DOELORGANISMEN - Niet doelorganismen mogen niet getroffen worden.
BESCHERMING VAN WATER - Let er op dat granulaat niet in het water terecht kan komen, voorkom dat reinigingswater van de machines in afvoerwater terecht komt.
ZOOGDIEREN EN VOGELS - Dek granulaat bij de toepassing volledig af met grond zodat het niet door vogels of zoogdieren opgenomen kan worden.

Stewardship doen en niet doen

MOGELIJK GEVOLG VAN ONZORGVULDIG HANDELEN: SFS

Sinds de jaren 70 worden synthetische pyrethroÏden veilig gebruikt in de landbouw. Een van deze pyrethroÏden is tefluthrin. Als pyrethroÏden niet op de juiste manier worden gebruikt kunnen ze echter een tijdelijke huidsensibilisatie veroorzaken bij hiervoor gevoelige gebruikers. Het effect staat bekend als Subjectieve Faciale Sensatie (SFS) of paresthesie. Het is niet gevaarlijk, maar het kan wel onaangenaam zijn. De symptomen zijn een tintelend, brandend of verdoofd gevoel dat doorgaans optreedt in het gezicht of op de armen. Bij inademing van verontreinigde deeltjes kunnen de symptomen soms ook achter in de neus en in de keel voorkomen. Ze treden doorgaans snel op en duren in het algemeen niet langer dan één dag.

HOE VOORKOM IK SFS?

Door het gebruikelijke advies voor veilig gebruik van het granulaat (dat in deze brochure te vinden is) en in het bijzonder de meer specifieke aanwijzingen op het etiket van de verpakking op te volgen, beperkt u het risico dat u SFS krijgt tot een minimum.

WAT TE DOEN BIJ SFS?

Wassen met koud water kan de symptomen verlichten en ze verdwijnen na enige tijd vanzelf. Bel bij twijfel het contactnummer op de verpakking voor meer informatie of raadpleeg uw arts en vertel hem dat u bent blootgesteld aan het pyrethroïde tefluthrin.

Leaflet 'VEILIG OMGAAN MET TEFLUTHRIN BEVATTENDE GRANULATEN'