120 dagenregeling FORCE®1.5GR in groenten

Gewasbescherming
Bonen

De insecticide FORCE®1.5GR is toegelaten in vollegrondsgroenten! Dit voor gebruik tegen koolvlieg en bodeminsecten in koolgewassen, bonenvlieg en bodeminsecten in groen geoogste erwten (met peul en zonder peul) en in groen geoogste bonen (met peul en zonder peul) 

FORCE 1.5GR is toegelaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2024 tot en met 29/07/2024.
De erkenning staat gepubliceerd op Fytoweb.

FORCE 1.5GR bevat de werkzame stof tefluthrin en is uiterst effectief tegen bodeminsecten en vliegen in groenten. Het uiterst zorgvuldig omgaan met FORCE 1.5GR is zeer belangrijk voor gezondheid en milieu. Voor het toepassen van FORCE 1.5GR is het dragen van beschermende kledij noodzakelijk. Het kan irriterend (SFS) zijn voor de toepasser. Ga dus voorzichtig om met het granulaat en neem de juiste maatregelen. Draag altijd een overall, mondmasker, handschoenen plus veiligheidsbril.

De dosering is 10kg/ha en mag 1 keer per teeltcyclus voor of tijdens zaaien (BBCH 00) toegepast worden in: drooggeoogste stamslabonen (zonder peul), groengeoogste erwten (met peul), groengeoogste erwten (zonder peul), stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul), vicia-bonen (paarden-, druiven-, tuin-, …) (drooggeoogst) en vicia-bonen (paarden-, druiven-, tuin-, …) (groengeoogst, zonder peul). In koolgewassen: bloemkool (witte en groene), broccoli, sluitkolen (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) en spruitkool is de dosering 10kg/ha en mag 1 keer per teeltcyclus tijdens planten toegepast worden. Om bodemorganismen te beschermen mag dit product, of andere producten die Tefluthrin bevatten, niet vaker dan één keer per 36 maanden gebruikt worden.

Om in het water levende organismen te beschermen, alsook niet-doelgerichte organismen, moet dit product toegepast worden in de zaailijn of inwerken tot een diepte van minstens 2cm. 

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar https://www.syngenta.be/force1.5gr.

Mocht u vragen over dit product hebben, dan kunt u contact opnemen met een van onze Crop Advisors.