You are here

120 dagenregeling FORCE®1.5GR in groenten

Bonen en erwten
03.03.2020
Bonen

Force 1.5®GR is toegelaten

De insecticide FORCE®1.5GR is toegelaten in vollegrondsgroenten! Dit voor gebruik tegen uienvlieg en bodeminsecten in prei, ui en knoflook, koolvlieg en bodeminsecten in koolgewassen, bonenvlieg en bodeminsecten in groen geoogste erwten (met peul en zonder peul) en in groen geoogste bonen (met peul en zonder peul) en wortelvlieg en bodeminsecten in wortelen en rode biet. FORCE®1.5GR is toegelaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2020 tot en met 29/07/2020.

De toelating

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe om een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik. En indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Tefluthrin

FORCE®1.5GR bevat de werkzame stof Tefluthrin en is uiterst effectief tegen bodeminsecten en vliegen in groenten. Het uiterst zorgvuldig omgaan met FORCE®1.5GR is zeer belangrijk voor gezondheid en milieu. Voor het toepassen van FORCE®1.5GR is bescherming noodzakelijk. Het kan irriterend (SFS) zijn voor de gebruiker. Ga dus voorzichtig om met granulaat en neem de juiste maatregelen. Draag altijd een overall, masker, handschoenen plus veiligheidsbril en gebruik een granulaatstrooier.

De Dosering

De dosering is 10kg/ha (rode biet 7,5kg/ha) en mag 1 keer per teeltcyclus voor of tijdens zaaien (BBCH 00) toegepast worden in rode biet, wortelen, prei, uien, knoflook, groen geoogste erwten (met peul en zonder peul) en in groen geoogste bonen (met peul en zonder peul). In koolgewassen (bloemkool, broccoli, sluitkool, spruitkool, boerenkool, Chinese kool, paksoi en koolrabi) is de dosering 10kg/ha en mag 1 keer per teeltcyclus tijdens planten toegepast worden. Om bodemorganismen te beschermen mag dit product, of andere producten die Tefluthrin bevatten, niet vaker dan één keer per 36 maanden gebruikt worden.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar https://www.syngenta.be/force1.5gr. Mocht u vragen over dit product hebben, dan kunt u contact opnemen met een van onze Crop Advisors.