You are here

Boontjes

Effectieve oplossing tegen bodeminsecten en vliegen in vollegrondsgroenten

In de teelt van groenten kunnen bodeminsecten en vliegen problemen veroorzaken rond de kieming en opkomst van het gewas. In groentengewassen worden bodeminsecten en vliegen aangepakt door Force 1.5GR. Dit product bevat de werkzame stof tefluthrin en heeft een uiterst effectieve werking. Het uiterst zorgvuldig omgaan met Force 1.5GR is zeer belangrijk voor gezondheid en milieu. Voor het toepassen van FORCE®1.5GR is bescherming noodzakelijk. Het kan irriterend (SFS) zijn voor de gebruiker. Ga dus voorzichtig om met granulaat en neem de juiste maatregelen.

De insecticide voor de vollegrondsgroenten!

  • Werkzaam tegen een groot aantal bodeminsecten en vliegen
  • Toegelaten in veel verschillende vollegrondsgroenten
  • Unieke bestrijding door dampwerking in de bodem
  • Lange duurwerking
  • Uitstekende gewasveiligheid mits ingewerkt
Koolvliegaantasting

De insecticide voor de vollegrondsgroenten!

  • Werkzaam tegen een groot aantal bodeminsecten en vliegen
  • Toegelaten in veel verschillende vollegrondsgroenten
  • Unieke bestrijding door dampwerking in de bodem
  • Lange duurwerking
  • Uitstekende gewasveiligheid mits ingewerkt