Zes beloften verwoord in ons Good Growth Plan

Good Growth Plan

Duurzaamheid is een term die over de sectoren heen veelvuldig in de mond genomen wordt. Syngenta is, binnen het Good Growth Plan, al jaren bezig met het aanreiken van duurzame oplossingen voor de landbouw. Een sleutelrol is daarbij weggelegd voor de bodemvruchtbaarheid. Voldoende humus of organische stof is de sleutel tot bedrijfssucces. Op humusrijke bodems ligt niet alleen het productiepotentieel hoger maar verteert de aanwezige teelt ook beter stressperiodes zoals bv. de droogte van de voorbije jaren. Het toepassen van stalmest en compost, het verbouwen van de gepaste groenbemesters, het onderwerken van teeltresten (bv. stro) optimaliseren het organische stofgehalte in de bodem. Bovendien worden de nutriënten in een humusrijke bodem beter vastgehouden in het klei-humuscomplex. Samen met niet-kerende grondbewerkingstechnieken zorgt dit voor optimale teeltomstandigheden en de concentratie van de maximale hoeveelheid organische stof in de bouwlaag. Met als resultaat: vitalere, gezondere planten die finaal bijdragen tot een hogere en kwalitatievere opbrengst. Analyseer dus uw percelen en streef naar een organisch koolstofgehalte van minimum 1,6% C.