Waarom biostimulanten gebruiken?

Door de klimaatverandering krijgen onze gewassen steeds meer te maken met stressfactoren, zoals abiotische stress.

Waarom biostimulanten gebruiken?

Een plant die lijdt aan stressfactoren gebruikt energie op inefficiënte manier, wat een negatieve invloed heeft op zijn groeimechanismen en fotosynthese. Biostimulanten worden hoofdzakelijk profylactisch gebruikt in situaties waarin de plant wordt bedreigd door droogte, hitte, koude, enz. Het gewas wordt gesterkt om zijn groei en fotosynthese te behouden. Het gewas wordt versterkt om zijn groeipotentieel te behouden voordat de stressor zich voordoet.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer planten te lijden hebben van hitte- en droogtestress?

Bij gebrek aan vocht sluiten de huidmondjes zich en wordt de ademhaling gestopt. Dit leidt tot een stopzetting van de suikerproductie en dus van de groei.

Zowel warmte als droogte beïnvloeden de fysiologische processen van de plant op verschillende manieren. Zij brengen de verhouding tussen fotosynthese, ademhaling en verdamping uit evenwicht. Tijdens droogte zijn de huidmondjes gedeeltelijk gesloten bij gebrek aan vocht, waardoor de fotosynthese vermindert. Bovendien neemt bij grote hitte de ademhaling van de plant toe, waardoor stress ontstaat. Deze stress veroorzaakt de vorming van zogenaamde "heat shock"-proteïnen, die op hun beurt de fotosynthese verminderen. Als de fotosynthese afneemt, zal ook de productie dalen, wat uiteindelijk een grote invloed heeft op de opbrengst.

Biostimulanten kunnen worden gebruikt om de gevoeligheid van planten voor deze stressfactoren te beperken. Afhankelijk van de samenstelling van de biostimulanten (kalium, calcium, organische koolstof, aminozuren) zullen zij een rol spelen bij het in evenwicht brengen van de fysiologische processen door onder meer het openen en sluiten van de huidmondjes te regelen. Dit verbetert de waterhuishouding voor de plantencellen en stelt de plant in staat beter met stress om te gaan.

Ter herinnering: Syngenta Group heeft Valagro in 2020 overgenomen.

Met deze investering positioneert Syngenta Crop Protection zich als een van 's werelds toonaangevende bedrijven die klaar staan om de snel groeiende markt voor biologische producten (biocontrole en biostimulanten), die naar verwachting in de komende vijf jaar bijna zal verdubbelen, te definiëren.

Voor meer informatie, klik hier.