Ontwikkeling van groenere oplossingen

Tegenwoordig neemt  de vraag van de samenleving en de politiek naar een milieuvriendelijker voedselproductie meer en meer toe en  wordt de druk op conventionele gewasbeschermingsmiddelen steeds groter: verboden, strengere beperkingen, strengere controles...

Ondanks hun onmisbare rol bij de produktie van voldoende voedsel van goede kwaliteit, nemen de oplossingen die de producenten worden geboden snel af, met onherstelbare gevolgen : stopzetting van bepaalde sectoren, ontwikkeling van resistentie tegen de resterende oplossingen, vermindering van de kwaliteit van de produktie, enz.

Deze situatie dwingt de wetenschappelijke en industriële wereld echter ook om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Syngenta richt zich nu op de ontwikkeling van groenere oplossingen, waarbij biologie, chemie en nieuwe technologieën worden gecombineerd.

Wat is een biologisch product?

Het antwoord is niet zo eenvoudig. Biologische producten kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Zo is een indeling op basis van hun samenstelling mogelijk (aminozuren, chitine, micro-organismen...). Deze indeling is echter technisch en moeilijk. Bovendien zijn sommige producten een mengsel van verschillende moleculen.

Een indeling op basis van het doel van de producten is eenvoudiger: bescherming van de plant (biocontrole) of versterking van de plant (biostimulans).

Nadruk op biostimulanten :

Biostimulanten zijn dus producten die natuurlijke moleculen bevatten en geen rechtstreeks effect hebben op ziekten/plagen. Zij hoeven geen toelatingsprocedure te doorlopen en kunnen zonder goedkeuring op de markt worden gebracht. Dit zal in de komende jaren veranderen. Deze middelen maken het gewas resistenter, zodat de planten minder kans lopen door abiotische stress te worden aangetast.

Ondanks een nat jaar in 2021 is hitte- en droogtestress nog steeds een groeiend probleem dat in de toekomst waarschijnlijk een nog groter probleem zal worden.  Planten passen zich voortdurend aan omgevingsstress aan. Wanneer de stress echter extreem of langdurig is, kunnen de stresstolerantiemechanismen niet langer op natuurlijke wijze met deze extreme omstandigheden omgaan. Dit kan tot aanzienlijke schade leiden.

Blijf op de hoogte, we vertellen u binnenkort meer.