You are here

Coronavirus – Syngenta blijft zaden en gewasbescherming leveren

Algemeen
23.03.2020

We houden de situatie nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van de Belgische authoriteiten. Wij doen er dan ook alles aan om onze medewerkers en hun naasten gezond te houden. Daarnaast werken we keihard om de service aan onze klanten zo goed mogelijk te waarborgen.

Gewasbescherming en zaden essentieel voor voedselzekerheid
Als toeleverancier aan de landbouw vormen we een cruciale schakel in de voedselketen en hebben we de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat al onze klanten de goederen krijgen die ze nodig hebben, zodat we de productie in de landbouw kunnen behouden. Daarom hebben we een aantal maatregelen geïmplementeerd die het risico op verspreiding van besmettingen helpen minimaliseren en tegelijkertijd de operatie verzekeren.

Hieronder geven we aan wat dit voor u als klant of relatie van Syngenta België betekent. We willen u alvast bedanken voor uw medewerking en begrip.

  • Uw bestellingen: leveringen vooralsnog grotendeels volgens planning
    We hebben onze voorraden onder controle en de bevoorrading verloopt vooralsnog overwegend normaal.
  • Onze processen  zijn zo ingericht dat we de gezondheid en veiligheid van ons personeel zo goed mogelijk kunnen waarborgen.
  • Bij de levering van groentezaden in België ondervinden we soms enige vertraging, onder andere doordat onze vervoerders heel veel extra zendingen te verwerken krijgen. Dit proberen we zo goed mogelijk te ondervangen en houden u hiervan op de hoogte.

 

Uiteraard kunnen ook wij niet voorzien hoe deze  situatie verder zal evolueren. Binnen de grenzen die de overheid stelt en de mogelijkheden die er zijn, proberen wij als bedrijf zo flexibel mogelijk te zijn en meteen te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Mocht de situatie wijzigen dat zullen wij u hier over informeren.

Klantbezoeken
We stoppen tijdelijk alle niet noodzakelijke klantbezoeken. Al onze medewerkers zijn nog steeds aan het werk en zijn iedere dag telefonisch of per mail bereikbaar om zo goed mogelijk de service te blijven bieden.In geval het nodig is dat een van onze medewerkers u of uw klanten bezoekt zal dit gebeuren met inachtname van de richtlijnen tot voorkoming van besmetting en alleen na wederzijds overleg en instemming.

Onze sites Zwijnaarde, Brussel en Seneffe
We volgen de richtlijnen van de authoriteiten. Om die reden zijn onze kantoren in Gent-Zwijnaarde en Brussel tot nader order gesloten voor bezoek maar wel volledig operationeel.

Voor Seneffe geldt dat we alleen bezoek ontvangen indien het absoluut noodzakelijk is. Er zijn een aantal maatregelen van kracht bij het bezoeken van de site, wij vragen hiervoor uw begrip:

  • Elke bezoeker die de afgelopen 14 dagen gereisd heeft in hoog risicolanden zal niet toegelaten worden tot een van onze vestigingen. Hierbij gaan wij uit van de actuele stand van zaken op de site van de World Health Organization.
  • Syngenta kan ook toegang weigeren aan bezoekers die de landen die een lager risico vormen maar die de status van hoog risicolanden zouden kunnen worden in de komende weken. Hierbij gaan wij uit van de actuele stand van zaken op de site van de World Health Organization.
  • Alle bezoekers die ziek zijn of fysieke symptomen van ziekte vertonen zullen niet tot onze vestiging(en) toegelaten worden.
  • Bezoekers aan onze vestiging(en) zullen bij de ingang gecheckt worden op een verhoogde lichaamstemperatuur (door een thermometer die uw voorhoofdstemperatuur scant). In het geval dat de temperatuur 38 graden Celsius of hoger aangeeft, zult u niet toegelaten worden tot de vestiging.

Meer informatie?
Mocht u vragen hebben die hier niet beantwoord zijn, neemt u dan alstublieft contact op met uw reguliere contactpersoon. Hij of zij helpt u graag verder.