Ziektebestrijding in uw aardappelen in 2021: vragen en antwoorden

Aardappelen

Zullen we moeilijke/gevaarlijke stammen krijgen in het begin van het seizoen?

De monitoring van de diverse stammen in 2020 was ondubbelzinig : de stammen EU36 en EU37, gekend voor hun agressiviteit, zijn overal zeer dominant aanwezig....
 

Zullen de omstandigheden ons toelaten te wachten met behandelen?

Op 31 mei is een eerste haard van plaag vastgesteld op een afvalhoop in Henegouwen. De performante waarschuwingsdiensten geven ons gelukkig zeer nuttige informatie.
Echter, de risicoplekken in een veld, eventuele aanwezigheid van aardappelopslag, dichtbijzijnde afvalhopen of latente plaag zijn moeilijk “meetbare” parameters en kunnen de wetenschappelijke modellen beïnvloeden.

Het vaststellen van plaag in het veld is altijd een sterk negatieve ervaring voor de  telers. In de meeste gevallen nemen zij dan ook geen risico bij het begin van het seizoen, zeker met de aanwezigheid van de nieuwe stammen.

Hoe zich voorbereiden op het “na mancozeb” tijdperk?

De enige multi-site zal verdwijnen, wat ons meer “strategisch” zal moeten doen redeneren in de keuze van de plaagmiddelen en later ook in de keuze van de alternaria-middelen.

Voor de eerste bespuitingen hadden de combinaties cymoxanil-mancozeb veel succes omdat ze aan lagere prijs konden ingezet worden op een klein veldgewas.

Om mancozeb te vervangen mogen we niet toegeven aan enkel het economische aspect en zo de teelt in gevaar brengen!

Cymoxanil wordt veelal als onmisbaar gezien voor de eerste  bespuitingen, maar deze actieve stof dient altijd vergezeld te worden van een krachtig, preventief middel dat zich al heeft bewezen in alle omstandigheden en op alle stammen.

Mandipropamid is hier het perfecte antwoord en werkt tegen ALLE stammen, zelfs de meest agressieve.


Ons advies:
Een toepassing van Pergovi Flex of Amphore Flex of Regulance Flex of Revus + Cymoxanil  vanaf de eerste behandeling, 2-3 keer na elkaar.

Daarna afwisselen met een andere actieve stof (translaminair of systemisch) tot aan het einde van de periode van bladgroei. 

Opgelet !
Wees attent voor het interval van de behandelingen gezien de exponentiële groei van het aardappelloof op dit moment.

Hou geen te lange intervallen aan. Pergovi Flex / Amphore Flex / Regulance Flex / Revus zijn de ideale middellen in deze volle loofgroeifase.