You are here

Is mijn perceel besmet met ritnaalden?

Aardappel
13.02.2022

Als men de voorgeschiedenis van het perceel en eventuele schade in het verleden kent, kan een redelijke schatting van de risico's worden gemaakt.

 

In geval van twijfel geeft het ingraven van enkele aardappelen op 10 cm diepte en verspreid over het perceel, 3 weken voor het ploegen, een beter idee van het mogelijke risico.

 

Als er ritnaalden zichtbaar zijn, is het sterk aangeraden om preventieve oplossingen te gebruiken om onaangename verrassingen te voorkomen bij de opkomst van maïs of de oogst van aardappelen. 

 

Gelukkig zijn er in sommige teelten nog enkele preventieve oplossingen voorhanden om ritnaalden te bestrijden. Het is van essentieel belang om de gewassen waarvoor een oplossing bestaat in de teeltrotatie te gebruiken om zo de druk van deze plaag op de velden te verminderen.

 

In maïs vermindert Force Evo® de schade door ritnaalden (bij matige tot hoge aanwezigheid) aanzienlijk, en geeft het een winst in droge stof bij de oogst mogelijk van bijna 5T vergeleken met bv. onbehandelde referenties.

Force Evo® is een microgranulaat dat kan worden toegepast op het ogenblik van het zaaien met behulp van granulaatstrooiers. Het bevat ook diverse minerale elementen die een snellere opkomst van het gewas mogelijk maken en zo het risico van ritnaalden verder verminderen.

 

In aardappelen zorgt het gebruik van Force Evo® microgranulaat ook voor een aanzienlijke vermindering van de ritnaaldenplaag gedurende het grootste deel van het seizoen.

Zorgvuldige controle aan het einde van het seizoen is toch noodzakelijk. Een terugkeer van actieve ritnaalden vóór de oogst kan namelijk leiden tot nieuwe schade, omdat de microbiële afbraak van elk gewasbeschermingsmiddel tegen ritnaalden een optimale bescherming tot het einde van het seizoen verhindert.

Indien aan het eind van de zomer schade wordt vastgesteld,  adviseren wij u dringend het gewas te rooien om opbrengstvermindering te voorkomen.