Een anti-ritnaaldenmiddel gebruiken op onze risicovolle aadappelpercelen?

Kleine aantastingen zonder al te veel gevolgen komen vrij vaak voor, maar de mogelijkheid dat bepaalde partijen worden geweigerd, zou ons moeten aanzetten om in de volgende gevallen zeer voorzichtig te zijn:

- Van oudsher bekende risicovolle situaties: ontginnen van weilanden, braakland, enz.

- Percelen met grassen die meer dan één seizoen blijven staan (raaigras)

- Ten slotte zijn er bepaalde regio’s met lichtere gronden waarop vooral de traditionele teeltrotatie wordt gebruikt, maar die gedurende verscheidene jaren slechts een minimale bewerking hebben gehad, bijv. het niet ploegen van stoppels na de oogst

Om het nog iets moeilijker te maken om te beslissen, stellen wij ook vast in praktijk dat er tussen aardappelrassen blijkbaar verschillen zijn in “gevoeligheid” voor ritnaalden.

Als er twijfel/risico is, aarzel dan niet om een mirco-granulaat insecticide toe te passen.

Wij stellen 2 oplossingen voor tijdens het planten:

  • Nemathorin à 7,5 kg/ha in de plantrug, hetzij 20 kg/ha in volle veld.

Dit product  werkt ook als nematocide tegen alle soorten aaltjes aan 7,5 kg/ha in de rij of 30 kg/ha in het veld

  •  Force Evo à 16 kg/ha in de plantruggen

Dit product bevat meststoffen die de groei van jonge planten stimuleren

Hoewel deze beide insecticiden zeer doeltreffend zijn gebleken, is het belangrijk alert te blijven:

Deze granulaten beschermen uw aardappelen gedurende meerdere weken, maar een aanval van ritnaalden op het einde van de zomer blijft mogelijk want het insecticide zal in de grond afgebroken worden.

Daarom wordt sterk aangeraden om deze percelen vroeg te rooien, tussen de 120e en +/- 140e dag na het planten. Vermijd dus in deze situaties de teelt van late rassen.