Voorkom aantasting van ritnaalden

Gewasbescherming
ritnaalden aardappel

De impact van de schade is veelal rechtstreeks te linken aan de geschiedenis van het perceel: oud grasland, braakligging, tijdelijk grasland of zelfs gewone velden waar een minimum aan grondbewerking is gebeurd in de laatste jaren.

In dergelijke situaties zijn 2 belangrijke voorzorgsmaatregelen te nemen:

  • Toepassen van een microgranulaat op moment van planten
  • Plan de oogst zo vroeg mogelijk om schade laat in het seizoen zoveel mogelijk te voorkomen

Nemathorin zal de plant gedurende meerdere weken beschermen, dit tot op het moment van de uitgroei van de dochterknollen. Hoe verder we in de tijd gaan , hoe meer het product zal afgebroken worden, dit om zo geen residu te geven bij de oogst. Dit verklaart waarom de ritnaalden, die in het najaar terug naar boven komen om zich te voeden en zich voor te bereiden op de winter, nog schade kunnen veroorzaken aan de knollen. Vandaar ook de noodzaak om dan zo vroeg mogelijk te rooien.

Nemathorin zal in het voorjaar ook de nematoden aanpakken die door de stijgende temperatuur in actie komen. Nemathorin heeft hier een krachtige werking door de mobiele vormen te verlammen en/of af te doden. Zo zal het aantal nematoden sterk zakken en zal de groei van de plant niet afgeremd worden. De impact van Nemathorin, met een betere groei als gevolg, is snel zichtbaar op velden met gekende aanwezigheid.

Let er wel op om de granulaatstrooier correct af te stellen om zo het plantseizoen goed te starten!

Klik hier voor meer info over Nemathorin