Statement prosulfocarb

Gewasbescherming

Met ingang van 9 februari 2024 zijn in België de toelatingen van alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van prosulfocarb geschorst. Er worden geen uitverkooptermijnen noch opgebruiktermijnen vastgesteld. Voor Syngenta gaat het om het opschorten van de erkenning van Defi (7864P/B), Milot (11149P/B) en Spow (10167P/B).

Syngenta is ervan overtuigd dat onze producten veilig zijn als ze volgens de labelinstructies worden gebruikt. We zullen een bezwaarschrift indienen tegen de schorsing. In de tussentijd blijft de schorsing van kracht.

Concreet betekent dit dat de verkoop en het gebruik van deze producten momenteel niet langer toegelaten zijn.

Omdat de toelatingen nog niet zijn ingetrokken (enkel geschorst), mogen de producten nog steeds in het fytolokaal alsook in de handel en/of magazijn worden gestockeerd. 

Behalve het respecteren van de schorsing (dus geen verkoop noch gebruik) zijn er geen andere specifieke maatregelen.