Schimmels in boontjes aanpakken: beter nu preventief dan laat…

Gewasbescherming
Bonen

Het duurt niet lang meer voor de bloemknoppen verschijnen in de vroegst gezaaide boontjes. En de omstandigheden voor sclerotinia kunnen door recente neerslag gunstig zijn. Tijd voor de eerste bespuiting tegen schimmelziekten. Jelle Westerlaken geeft praktische tips.

Preventief inzetten

“Tot de langste dag was het overal veilig weer”, begint Jelle Westerlaken van Syngenta zijn verhaal. “Maar inmiddels is er op heel wat plaatsen toch wat neerslag gevallen en zou de sclerotinia kunnen toeslaan. Als de grond langere tijd vochtig is, kunnen de sclerotiën kiemen en komen de paddenstoeltjes boven. Die laten na enige tijd sporen los. Op dat moment moet het blad beschermd zijn om te voorkomen dat de sporen daar kunnen kiemen.” Maar ook als de omstandigheden nu nog niet gunstig zijn geweest voor kieming van de sclerotiën raadt Jelle stellig aan om niet meer te wachten met de eerste bespuiting.

Binnenkort begint de bloei. De afvallende bloemblaadjes gaan rotten op het blad en vormen zo perfecte invalspoorten voor de sclerotiniasporen. En de boontjes vormen bij de huidige hoge temperaturen na de bloei razendsnel nieuwe bladlagen. Als je niet op tijd spuit kom je straks niet meer bij het onderste blad als het weer omslaat. Dus altijd spuiten in het stadium van de witte knop. Daar is wat mij betreft geen discussie over mogelijk. Dan heb je de onderste bladlagen goed beschermd. Je kunt de sclerotinia beter nu preventief aanpakken dan spijt krijgen dat je te laat was.

Advies voor de bonenteelt

Voor de eerste of tweede bespuiting adviseert de gewasbeschermingsdeskundige om te spuiten met Switch/Serenva of Geoxe/Safir. Jelle: “Bij een zwaar gewas en gunstig weer voor de schimmel kan het nodig zijn om na 7 à 10 dagen een tweede bespuiting uit te voeren. Telers en adviseurs kunnen dat prima zelf beoordelen.”
De adviseur plaatst nog wel en kanttekening bij zijn advies: "Sclerotinia is een perceelsgebonden ziekte. Een teler die op zijn eigen land boontjes teelt kan de ziektedruk goed inschatten, echter als de boontjes op huurland staan dan is een tijdige bespuiting een welbestede verzekeringspremie."

Praktische spuittips

Behalve sclerotinia kan ook botrytis flink huishouden in de boontjes. “Die schimmel ligt vooral op de loer in periodes met langdurig bladnat”, weet Jelle. “Dat gevaar is er dus pas bij een echte weersomslag. Maar dan zul je waarschijnlijk ook een tweede bespuiting uitvoeren en neem je de botrytis automatisch mee.”

Voor een optimaal effect van de bespuiting(en) heeft de gewasbeschermingsadviseur nog wel een paar nuttige tips. “Een uitvloeier toevoegen is altijd zinvol. En bezuinig niet op water want met een groffere druppel kom je nou eenmaal dieper in het gewas. Maar het allerbelangrijkste is de timing van de eerste bespuiting. En daar moet je nu niet te lang meer mee wachten.”