“Langdurige droogte vergroot de risico’s op echte meeldauw in wortelen.”

Gewasbescherming
Peen

Met de huidige droogte zal de echte meeldauw zich op veel wortelpercelen helemaal in z’n element voelen. Steven Dorrestijn adviseert om niet langer te wachten met de aanpak van deze schimmel. “En dat kan effectief en residuarm tegelijk.”

“De kans op problemen is behoorlijk groot. Het is al weken gortdroog en de neerslag die wel is gevallen was heel plaatselijk. En ook als je beregent zal de wortel droogtestress ervaren want de ondergrond blijft vaak droog.” Teeltadviseur Steven Dorrestijn van Syngenta is er niet gerust op. “Echte meeldauw pakt echt z’n kans bij het weer van de afgelopen tijd. De schimmel slaat toe als de plant is verzwakt door droogtestress. Als je te laat bent met de eerste preventieve bespuiting is de ellende vaak niet te overzien. Dan vliegt de schimmel door het gewas en krijg je de controle niet meer terug of alleen tegen hele hoge kosten. En dat zou zonde zijn want op veel percelen staat de wortel er best mooi op.”

Droge en warme omstandigheden

Een extra risico is dat een aantasting door echte meeldauw het gewas vatbaarder maakt voor alternaria. “Die schimmel heeft een sterke voorkeur voor droge en warme omstandigheden en verspreidt zich door middel van de wind”, weet Dorrestijn. “Beide schimmels zorgen voor verzwakking van het loof. En dat geeft weer grote verliezen bij de oogst met de klembandrooier.”

Beste kandidaat

De algemene gedachte is dat schimmels het best gedijen bij vochtige omstandigheden. Ook de echte meeldauw heeft een beetje vocht nodig om te sporuleren, weet Dorrestijn. “Maar dauw is daarvoor al genoeg en dauwnachten zijn er genoeg geweest de afgelopen tijd.” Ondanks de gunstige omstandigheden voor de schimmel hoeft de aanpak van echte meeldauw geen lastige klus te zijn. “Het succes staat of valt met een tijdige start van de bespuitingen”, stelt de gewasbeschermingsdeskundige. “Zorg dat je de eerste preventieve bespuiting uitvoert in de eerste helft van juli. Niet uitstellen als het veilig lijkt, maar gewoon doen. Ortiva Top is daarvoor wat mij betreft de beste kandidaat. Die is sterk op echte meeldauw en als je die bespuiting na ongeveer drie weken herhaalt geeft je ook een goede bescherming tegen vroege alternaria.”

Gebruik voldoende water en een aangepaste spuitdop om goed in het gewas te kunnen doordringen