Insecten in kool onder controle houden met gerichte inzet insecticiden

Gewasbescherming
Kolen planten

Met het relatief smalle middelenpakket tegen insecten wordt het steeds belangrijker om de middelen gericht en op het juiste moment in te zetten. Gewasbeschermingsadviseur Jelle Westerlaken zet voor de belangrijkste insecten in kool de mogelijkheden op een rij.

Door de neerslag van de afgelopen tijd heeft het plantseizoen flinke vertraging opgelopen. “Wanneer de planten in die periode bij de teler in de koeling hebben gestaan zijn ze die weken bescherming van de plantbakbehandeling helaas kwijt”, begint Jelle Westerlaken zijn verhaal. “Dat is wel iets om rekening mee te houden.”

Monitoring van de populatie-ontwikkeling blijft een belangrijke basis voor de aanpak van insecten in kool. “Hou het weer en de waarschuwingssystemen goed in de gaten en inspecteer je gewas regelmatig”, adviseert Westerlaken. En om tijdens de teelt de juiste middelenkeuzes te maken is het volgens Westerlaken belangrijk om daar al vóór het spuitseizoen over na te denken: “Veel insecticiden hebben maar een beperkt aantal toepassingen en voor sommige geldt ook een uiterste datum. Bedenk daarom zo goed mogelijk vantevoren welk middel je tegen welk insect wilt inzetten en op welk moment.”

Koolvlieg en aardvlo

De bestrijding van de koolvlieg hangt samen met de verwachte druk. “De plantbakbehandeling biedt een eerste basis om het insect onder controle te houden. Bij een hogere druk, is een toepassing van het granulaat FORCE 1.5® GR bij het planten een goede aanvulling op deze plantbakbehandeling. Daarvoor is een tijdelijke ontheffing verleend”, weet de gewasbeschermingsadviseur. “FORCE 1.5® GR geeft bescherming tot 6 weken na het planten. Daarna kun je eventueel nog ingrijpen met KARATE® ZEON. Schenk bij het toepassen van  FORCE 1.5® GR aandacht aan de persoonlijke veiligheid.”

Wanneer de koolvliegdruk na het planten onverhoopt sterk toeneemt en KARATE® ZEON onvoldoende soelaas biedt, is de inzet van MINECTO® One te overwegen. “Bedenk wel dat je dit middel slechts 2 keer per seizoen mag inzetten en tot uiterlijk 31 juli”, attendeert Westerlaken.

De aardvlo is altijd lastig te bestrijden. “Het is bij dit kruipende insect extra belangrijk om de situatie goed te monitoren”, maant de Syngenta-adviseur. “Dus regelmatig op de knieën tussen het gewas.” Bespuitingen met KARATE ZEON zijn een serieuze optie voor de bestrijding van de aardvlo.

Affirm effectief tegen koolmotje

Deze vlinder wordt meestal actief in de loop van mei. Vanaf het moment dat de plantbakbehandeling niet meer werkt, kunnen de rupsen effectief worden bestreden met AFFIRM®, een echt rupsenmiddel. “Het is bij AFFIRM® wel belangrijk dat de actieve stof ín de plant komt”, weet Westerlaken. “Dus spuiten op momenten dat de opname door de waslaag het best verloopt: in de avond of ’s ochtends vroeg. En zeker niet op een heldere dag overdag spuiten want het middel wordt afgebroken door Uv-licht.” Een bespuiting met AFFIRM® geeft 7 tot 10 dagen bescherming en mag 3 keer. Bij zeer hoge druk is als noodmaatregel de inzet van MINECTO® One te overwegen.

Koolwittevlieg en trips

Of de koolwittevlieg de telers van spruit- en boerenkool uit hun slaap gaat houden is sterk afhankelijk van het weer. “Blijft het koel, dan is het insect goed te controleren”, stelt Westerlaken. “Stijgt de temperatuur tot zomerse waarden, dan kan explosieve vermeerdering plaatsvinden en treedt serieuze schade op door de honingdauw.” Het beste advies is volgens Westerlaken om de populatie in toom te houden met AFINTO. “Begin op tijd met de perceelsranden en volg de populatie-ontwikkeling nauwgezet om het tijdstip van een vervolgbespuiting vast te stellen.” AFINTO® mag 2 keer.
Trips doet vooral schade in spruit- en sluitkool en kan al actief worden vanaf midden juni. ‘Controle vanaf het begin’ is het hoofdmotto bij dit insect dat zich bij hoge temperaturen explosief kan vermeerderen. “MINECTO® One is het uitgelezen middel voor de aanpak van trips”, stelt Westerlaken. “Net als bij de AFFIRM® moet je het spuiten op een moment met goede opname; dus in de ochtend of ’s avonds. En voeg altijd een uitvloeier toe.” MINECTO® One mag tot uiterlijk 31 juli worden toegepast.