Advies voor wintergerst

Gewasbescherming

Axial/Axeo is één van de weinige oplossingen voor de bestrijding van grassen in percelen die nog niet zijn behandeld.

De behandeling moet worden uitgevoerd zodra de omstandigheden dit toelaten, waarbij een toepassingstechniek wordt gebruikt die de aanwezige onkruiden zo goed mogelijk raakt: voldoende watervolume, voldoende hoge spuitdruk en goed aangepast aan het type spuitdop dat wordt gebruikt.

Bij ontwikkelde duist kunnen de resultaten met een solo toepassing Axial/Axeo in een dosering van 1,2 L/ha vrij variabel zijn, afhankelijk van de geschiedenis van de percelen. In deze context kan het versterken van de behandeling worden overwogen, hetzij met Foxtrot, hetzij met chlortoluron (zie tabel hieronder, presentatie Livre Blanc Gembloux).

Chloortoluron is toegestaan tot het einde van de uitstoeling van de wintergerst (BBCH 25-29) en kan ook een extra effectiviteit bieden tegen straatgras.

Onkruidbestrijding granen

Bij aanwezigheid van windhalm en raaigras (niet-resistent) zal het resultaat over het algemeen zeer goed en voldoende zijn, mits het gras voldoende goed wordt geraakt.

Advies voor wintertarwe

In aanwezigheid van moeilijk te bestrijden duist

Axial/Axeo 1,2 L/ha kan een bijzonder nuttig instrument zijn om de effectiviteit van herbiciden op basis van sulfonylureum (mesosulfuron) op duist te versterken. De laatste proeven van het CRA-W (LB 02/2024) tonen inderdaad het belang van dit type combinatie:

news granen

In aanwezigheid van windhalm die resistent is tegen sulfonylurea's:

In deze situaties wordt het mengen van Axial/Axeo met mesosulfuron of pyroxulam afgeraden voor de bestrijding van grassen. Ons advies is daarom als volgt:

Op een jong graangewas (late zaai): Axial/Axeo 1,2 L/ha + een bodemmiddel (Quirinus, Pontos, Carpatus, ...) met inachtneming van de goedkeuringsstadia van deze partner. Dit type combinatie biedt aanvullende effectiviteit op tweezaadlobbigen, versterkt de effectiviteit op grassen en zal latere opkomst van onkruiden voorkomen (vooral belangrijk in graangewassen met lage dichtheid).

Andere situaties, bij meer ontwikkelde granen: Axial/Axeo alleen, eventueel in combinatie met een anti-dicot, wanneer alle windhalm is opgekomen.

Wanneer een behandeling met een sulfonylureum tegen duist, straatgras, ereprijs, ... is uitgevoerd en correctie met Axial/Axeo moet plaatsvinden, dan best een termijn van minimaal 10 tot 15 dagen respecteren voordat Axial/Axeo wordt toegepast voor correctie.

Belangrijke informatie:

De erkende graangewassen voor Axial/Axeo zijn: winter- en zomertarwe; winter- of zomerhaver, triticale en spelt. Niet erkend in haver!

  • - toepassen tot 1ste knoopstadium van gewas.
  • - één toepassing per graangewas
  • - bufferzone: 1m ongeacht de gebruikte spuitdop

Optimale gebruiksvoorwaarden:

Onkruid opgekomen, in actieve groei

Droog gewas, luchtvochtigheid hoger dan 60%

Menging met antidicotylen:

OK voor Kart, Primus, Primstar, Starane, Pixxaro, Trevistar, Zypar, … 

Antagonisme waargenomen met fytohormonen,, Allié, Caméo, Chekker, Harmony, Omnera, Hussar…