MAXIM100FS opnieuw beschikbaar

Gewasbescherming
Maxim100fs

 
Het gebruik van anti-Rhizoctonia middelen bij pootgoed evolueert meer en meer naar vloeibare middelen.
Wat meer is: veel aardappeltelers kiezen voor lange bewaring van hun oogst (levering april tot juli).

Daarbij is het van groot belang bewaartechnieken te hanteren die gewichtsverlies beperken door:
•    Overbodige ventilatie vermijden met behoud van lage temperatuur.
•    De kieming van de aardappelen te beperken.
In het algemeen worden deze 2 maatregelen goed in de gaten gehouden door de landbouwer. Maar wat volgt, is erg onderschat: 
Zilverschurft (Helminthosporium Solani) is een ziekte op aardappelen die de vastheid van de bewaaraardappel aantast en die gewichtsverlies sterk kan doen oplopen.
Een eerder uitgevoerde studie van de CRA heeft aangetoond dat deze ziekte te vinden is in een grote meerderheid van de bewaring. Hierbij kan een verlies aan gewicht veroorzaakt worden dat kan oplopen tot 5%, zijnde 2 ton op een oogst van 40 ton.
 
Bovendien, er blijven maar weinig producten beschikbaar om deze sluimerende, maar zeer aanwezige ziekte onder controle te houden.

  • Maxim 100FS is van nu af aan te uwer beschikking en bezit een uitzonderlijke werking tegen lakschurft en zilverschurft.(niet erkend Nevenwerking)
  • Maxim 100FS kan toegepast worden, hetzij bij het poten, hetzij meerdere weken ervoor.
  • Maxim 100 FS blijft selectief zowel op niet gekiemde als op reeds licht gekiemde aardappelen.

Tenslotte, Maxim 100FS is zo geformuleerd dat slechts een kleine verdunning met water nodig is om een uniforme verdeling over de knollen te verkrijgen.
 
Maxim 100FS wordt toegepast aan 0,25l/ton pootgoed. (verdund in 0,25 tot 0,75l water).
Zowel de toepassing op rollentafel al bij de pootmachine zelf (2 spuitdoppen) kan plaatst vinden.
 
 
Klik hier om de technische brochure te downloaden