Peen proef op het Groentenplatform

Groentenplatform wortel

Peen, kennis delen is kracht

Onkruid en ziektebestrijding in peen

Peen kenmerkt zich door een complex van diverse ziekten. Elk jaar weer doen onder andere echte meeldauw, Alternaria, zwarte vlekkenziekte en Sclerotinia een aanslag op opbrengst, kwaliteit, houdbaarheid en uiteindelijk op het leverbare product. In de peenteelt is al veel veranderd, niet alleen het middelenpakket, maar ook qua timing van inzet. Gelukkig zijn er ook nieuwe producten bij gekomen. Syngenta doet ook al jaren onderzoek om het rendement in de peenteelt te verbeteren, niet alleen met gangbare producten, maar ook met bio-fungiciden.

Groentenplatform wortel

Gezond loof

Bij wortel draait alles om kwaliteit en gezond loof. Gezond loof zorgt voor een goede productie en opbrengst. Loof dat is aangetast door echte meeldauw, is later in het seizoen gevoeliger voor Alternaria. En die schimmel verzwakt het loof nog meer. Aangetast loof geeft altijd oogstverliezen, al is het alleen al omdat wortel aan het loof uit de grond wordt getild.

Groentenplatform wortel

Flexibele afzet

Ervaring leert dat telers die op tijd beginnen met de preventieve aanpak van schimmelziekten, het loof meestal met relatief weinig bespuitingen schoon kunnen houden. En als de teler dan ook de juiste middelen kiest, verkleint hij eveneens de kans op residu-problemen. Hoe minder residu, hoe flexibeler de afzet.

Groentenplatform

Op het Syngenta Groentenplatform willen we graag onze kennis met u delen. Hoe effectief zijn de middelen en hoe kun je residu-arm telen? Maar we besteden ook aandacht aan onkruidbestrijding in peen. Hoe we dat doen? Kom gerust een kijkje nemen! 

Groentenplatform Powered by Stars