Persoonlijke beschermingsmiddelen

Andere voorwaarden/nationale zinnen

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.