20-ton project gestart in 2020!

Hoe stuwen expertise en smart farming uw wintertarwe richting 20 ton?

Een zo hoog mogelijke graanopbrengst is wat iedere graanteler nastreeft. Maar hoe beginnen we eraan? Aan welke touwtjes kunnen we trekken om deze opbrengst duurzaam te verhogen?  Syngenta heeft de ambitie om de praktijk daarin vooruit te helpen en wil binnen dit 20 ton wintertarwe project dan ook alle kennis en expertise bundelen die in de markt aanwezig is. Alle partners engageerden zich Lemken, ICL, CNH en Inagro om samen stappen vooruit te zetten. Zo zal expertise binnen de genetica en de gewasbescherming versterkt worden door precisielandbouw, smart farming en agronomische kennis. En dit alles binnen een duurzaam totaalconcept. Op 2 proeflocaties te Ittre en te Ooike wordt de theorie aan de praktijk getoetst. Door variabel te gaan zaaien en bemesten op basis van beschikbare data wordt gewerkt aan optimalisatie. Of: hoe kunnen we doorstijgen van 12 naar 20 ton?

Een goede start …

Willen we op termijn 20 ton tarwe halen dan is de start heel belangrijk. Naast een gepaste grondbewerking is ook de zaaitechniek van groot belang. Zo heeft Lemken te Ittre niet kerend gewerkt met een Karat voorzien van smalle beitels. Te Ooike werd de Juwel 8V isobusploeg ingezet. Voor het inzaaien werd een VarioPack in de fronthef gecombineerd met een Zirkon 12 + Saphir 8. Typisch bij Lemken is de parallellogramgestuurde dubbele schijfkouter waardoor de zaadafleg steeds op de juiste diepte (2cm) gebeurt in lijn van de aangedrukte zones door de trapeziumpackerwals. Lemken is tevens één van de oprichters van AgriRouter. Dit platform maakt de uitwisseling van data universeler en het zijn net deze data die zullen helpen om progressie te maken in onze productiviteit.

Voorsprong nemen met hybridetarwe

Roel Van Avermaet gaf namens Syngenta toelichting bij de genetische expertise op het vlak van hybriderassen. Binnen de wintergerst is Syngenta reeds toe aan de derde generatie hybriderassen die gemiddeld over de laatste 3 jaar 7% meeropbrengst realiseerden. Op de eerste hybridetarwe is het nog even wachten maar het heterosiseffect zal ook daar spelen. Samen met een gepaste zaadontsmetting (Vibrance Duo) moet dit leiden tot een sterker gewas met meer wortels en een betere droogtetolerantie.

Bemesten op maat

ICL is van oorsprong een Israëlisch bedrijf dat een duurzame bemestingsstrategie nastreeft. Zo stellen zij voor om in het najaar reeds 100 kg polysulfaat per ha toe te dienen. In het voorjaar komen ze dan terug met een gecoate meststof op basis van ureum die toelaat om de beschikbare voedingsstoffen gecontroleerd te laten vrijkomen wat tot minder uitspoeling en vervluchtiging moet leiden. More with less is één van de drijfveren binnen dit project.

Scannen van bodem en gewas

CNH heeft heel wat expertise in huis als het aankomt op precisielandbouw. Zo moeten de CropXplorer en de SoilXplorer bijdragen tot meer plaatsspecifieke dataopbouw. Zo gaat de bodemscanner informatie aanleveren inzake de EC-waarde op 4 verschillende dieptes, de waterhuishouding en de bodemverdichting. De CropXplorer gaat dan weer de biomassa en de N-opname in kaart brengen.  Die vaststellingen worden in realtime omgezet naar plaatsspecifieke kunstmeststofgiften

Dataverwerking door Inagro

Willen we iets gaan veranderen dan moeten de data samengelegd worden om er navolgend de juiste conclusies uit te trekken. Inagro ondersteunt het project door verbanden te zoeken tussen de verschillende datakaarten. Zo staat een verschil in vegetatieindex in relatie tot een overeenkomstige opbrengstvariatie. Met die informatie in het achterhoofd kunnen dan weer gerichte taakkaarten uitgewerkt worden voor het volgende seizoen.

U merkt het: Syngenta investeert samen met haar partners in de toekomst van een duurzamere en productievere wintertarweteelt.

Edward licht het 20ton project toe...

Syngenta heeft de ambitie om de praktijk daarin vooruit te helpen en wil binnen dit 20 ton wintertarwe project dan ook alle kennis en expertise bundelen die in de markt aanwezig is.

Alle partners engageerden zich Lemken, ICL, CNH en Inagro om samen stappen vooruit te zetten. Zo zal expertise binnen de genetica en de gewasbescherming versterkt worden door precisielandbouw, smart farming en agronomische kennis.

En dit alles binnen een duurzaam totaalconcept

play_circle
SYNGENTA 20 TON PROJECT