Totale bladbescherming

Beschermt het volledige blad curatief en preventief tegen graanziekten

Preventief voor meeropbrengst

Voorkomen is beter dan genezen! Een preventieve bespuiting is van groot belang om te voorkomen dat er schade in het blad ontstaat door graanziekten. Immers, voor een goede korrelvulling is een langdurig groen blad essentieel. Vanuit de waslaag verdeelt de nieuwe werkzame stof Solatenol zich als geen ander gelijkmatig door heel het blad. Dit is een voordeel omdat u hiermee het hele blad en dus ook de bladbasis beschermt. Een gezonde bladbasis is belangrijk, hierdoor kunnen water en voedingsstoffen ongestoord richting het blad worden vervoerd.  En suikers kunnen ongestoord naar de aar worden getransporteerd.

Curatief door twee componenten

Solatenol wordt steeds gecombineerd met een triazool. Deze combinatie versterkt de werking in brede zin. Niet alleen preventief, maar ook curatief. Deze twee verschillende stoffen vullen elkaar goed aan. Uit het oogpunt van resistentie-management, dus zekerheid, ook een voordeel.

Breed werkingsspectrum in tarwe en gerst

Solatenol werkt breed en bestrijdt vrijwel alle bladziekten in o.a. tarwe en gerst. De laatste jaren nemen roesten sterk toe. Ook Septoria kan voor flinke problemen zorgen onder vochtige omstandigheden. Op bovengenoemde ziekten is Solatenol ijzersterk! Hét aangewezen product om het laatste blad te beschermen.

Het werkingsspectrum van Solatenol + triazool

Ontwikkeling nieuwe formulering