banner

Advies in Vixeran/Nuvenio/NutribioN

Vixeran/Nuvenio/NutribioN kan in alle gewassen worden gebruikt om de stikstofvoorziening te verbeteren. De dosering is 50 gram per hectare. Na de toepassing koloniseert de Azotobacter  bacterie. Naarmate deze kolonisatie toeneemt, wordt het gewas van extra stikstof wordt voorzien. Het algemene advies rondom het toepassen is als volgt: 

 • Zet Vixeran/Nuvenio/NutribioN altijd vroeg in de teelt in. Gezien de vorstbestendigheid en een aanvangswerking vanaf 8 °C kan dit ook. Een temperatuur van 10 °C gedurende enkele uren op de dag van toepassing of een bodemtemperatuur van 10 °C bevordert wel de opname en een snellere kolonisatie. Een toepassing in het najaar is dus ook mogelijk 
 • Bij warm en zeer zonnig weer (hitte, hoge UV straling in de zomer) is het aan te bevelen een toepassing vroeg of laat op de dag uit te voeren. Een hoge verdampingssnelheid van de spuitvloeistof of dichte huidmondjes en een hoge UV straling werken nadelig op de opname van de Azotobacter in het gewas. 
 • Pas Vixeran/Nuvenio/NutribioN toe in een normaal spuitvolume van 200-300 l water per hectare
 • Vixeran/Nuvenio/NutrinioN is een poeder, de bacteriën worden actief zodra deze met water in contact komen. Maak van de benodigde hoeveelheid eerst een voorverdunning (bv oplossen in een paar liter water in een emmer) en giet deze oplossing daarna in de spuittank terwijl de roerinstallatie aan staat.   

Met Vixeran/Nuvenio/NutribioN bereikt u:

Advies voor granen

TOEPASSING
 • Dosering: 50 g/ha
 • BBCH 21-31 (uitstoelen-oprichten)
 • Toepassingstijd: 2de fractie
MESTSTOFFEN AANBEVELINGEN
 • Door het gebruik van Vixeran/Nuvenio/NutribioN in maïs kan 30-40 kg N worden bespaard met uiteindelijk eenzelfde opbrengst
 • Als er minder stikstof gegeven kan worden dan nodig is voor een optimale groei van de mais, bespaar dan niet op de stikstofgift, maar gebruik Vixeran dan bovenop de kunstmestgift om een hogere opbrengst per hectare te verkrijgen.
Vixeran advies plaatje

Advies voor maïs

Toepassing
 • Dosering: 50g/ha
 • Toepassingstijd: 2-6 bladstadium (tegelijk met de onkruidbestrijding)
Meststoffen aanbeveling
 • Door het gebruik van Vixeran/Nuvenio/NutribioN in maïs kan 30-40 kg N worden bespaard met uiteindelijk eenzelfde opbrengst.
Vixeran advies maïs

Advies voor grasland

Toepassing
 • Dosering: 50 g/ha
 • Toepassingstijd: voorjaarstoepassing in april bij uitgroei van  de eerste grassnede + na de eerste maaibeurt
Vixeran visual voor mengbaarheidslijst

Mengbaarheidslijst

Over het algemeen is Vixeran/Nuvenio/NutribioN mengbaar met andere gewasbeschermingsmiddelen. Er mag ook geen speciale aandacht worden besteed aan de pH-waarde of temperatuur van de spuitvloeistof, aangezien Azotobacter-bacteriën zeer robuust zijn en niet bijzonder gevoelig voor temperatuur of pH-waarde.

De Azotobacter-bacteriën worden actief zodra ze in contact komen met water. Het is dus een levend organisme dat gevoelig is ...

Vixeran key visual BE

Vixeran

De natuurlijke bron van stikstof - robuust, duurzaam en ...

Vixeran wat is het

Vixeran: Wat is het?

Vixeran is een natuurlijk product op basis van de unieke bacteriestam Azotobacter...

Vixeran resultaten

Vixeran: Resultaten

In granen (tarwe en gerst) is zeer veel ervaring opgedaan met de toepassing van ...