You are here

Sterkere wortels door Vibrance Duo!

De praktijk geeft het bewijs

Proefresultaten bewijzen dat een zaaizaadbehandeling met Vibrance Duo een hogere plantopkomst geeft en resulteert in een gemiddelde opbrengstverhoging van 146 kg in vergelijking tot de huidige standaard Beret® Gold.

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.