You are here

Axial & Axeo, de grassenbestrijders

Grassen zoals duist, grote windhalm en wilde haver hebben niet alleen een grote impact op de opbrengst, maar produceren ook heel wat zaden die het de teelten moeilijk maken in de daaropvolgende jaren. Het is dus belangrijk deze grassen zo goed mogelijk te bestrijden.

Axial®, op basis van pinoxaden, is een krachtig middel tegen de belangrijkste grassen zoals duist, grote windhalm, wilde haver, raaigras, maar ook tegen vingergras en naaldaar. 

Dankzij zijn zeer goede selectiviteit, is Axial het grassenbestrijdingsmiddel bij uitstek voor gerst en tarwe in de winter en de lente. Axial kan eveneens gebruikt worden voor triticale en spelt, alsook bij de zaadproductie.

Axial kan gedurende een lange periode ingezet worden zonder dat het enige invloed heeft op de volgende teelten of de groenbemesting.

Praktische informatie

 • Optimale doeltreffendheid op opgekomen of groeiend onkruid.
 • Optimale doeltreffendheid op droge vegetatie, bij een luchtvochtigheid die hoger is dan 60%.
 • Goedgekeurd voor zomertarwe, winter- en zomergerst. NIET voor haver. 1 behandeling per teelt.
 • Behandeling kan tot het stadium van de eerste knoop.
 • Bestand tegen regen na 1 uur.
 • Bufferzone van 1 m

Praktische informatie

 • Optimale doeltreffendheid op opgekomen of groeiend onkruid.
 • Optimale doeltreffendheid op droge vegetatie, bij een luchtvochtigheid die hoger is dan 60%.
 • Goedgekeurd voor zomertarwe, winter- en zomergerst. NIET voor haver. 1 behandeling per teelt.
 • Behandeling kan tot het stadium van de eerste knoop.
 • Bestand tegen regen na 1 uur.
 • Bufferzone van 1 m

Gebruiktips voor tarwe

Bij gebruik op hardnekkige duist (historiek met resistentie):

Het kan nuttig zijn de basisbehandeling op basis van sulfonylureum te versterken met Axial 1,2 L/ha voor een beter resultaat tegen duist.

In dat geval, wordt er een product gebruikt op basis van mesosulfuron (+olie) + Axial 1,2.

Bij gebruik op grote windhalm die resistent is tegen sulfonylureum-middelen:

De bestrijding van grote windhalm kan gebeuren op basis van alleen maar Axial (in geval er geen/weinig duist aanwezig is en wanneer alle grote windhalmen opgekomen zijn).

Als een behandeling met sulfonylureum-middelen noodzakelijk is om in de eerste plaats duist, straatgras en/of ereprijs te bestrijden, kan deze behandeling gevolgd worden door een bijkomende behandeling met Axial na een periode van minstens 10 à 15 dagen.

Het antagonisme kan soms voorkomen bij gebruik van bepaalde breedbladige onkruidbestrijdingsmiddelen: fytohormonen, Chekker, Harmony, Omnera, Hussar…

Testresultaten 2021, Henegouwen, België (verhoogde druk grote windhalm in spelt)

Onbehandeld

400 aren grote windhalm /m²

Axial / Axeo [1.2 l/ha]

20 aren grote windhalm /m²

Iodosulfuron + mesosulfuron + mefenpyr [0.9l/ha]

390 aren grote windhalm /m²

Pyroxsulam [0.25 l/ha]

350 aren grote windhalm /m²