You are here

NEMATHORIN 10 G, Insecticide / Nematicide

NEMATHORIN 10 G

Laatste update:
19.10.2018

Insecticide / Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9209P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
GR (Granulaat)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H301, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P330, P301+P310, P391, P302+P352, P333+P313, SP1