You are here

VIBRANCE DUO, Fungicide

VIBRANCE DUO

Laatste update:
15.03.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10577P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling)

Zaaizaden van spelt (Triticum spelta)

Zaaizaden van wintergerst (Hordeum vulgare (winter))

Zaaizaden van winterhaver (Avena sativa)

Zaaizaden van winterrogge (Secale cereale)

Zaaizaden van wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Zaaizaden van wintertriticale (Triticum x Secale)

Zaaizaden van zomergerst (Hordeum vulgare (spring))

Zaaizaden van zomerhaver (Avena sativa)

Zaaizaden van zomerrogge (Secale cereale)

Zaaizaden van zomertarwe (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H351, H317, H411, EUH401, H332

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P311, P302+P352, SP1, P304, P391, P308+P313, P280, P304+P311, P333+P313