You are here

AMPHORE FLEX, Fungicide

AMPHORE FLEX

Laatste update:
13.10.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10424P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.08.2020

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H373, EUH401, H302, H317, H410, H361

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P302+P352, P201, P263, P311, P330, SP1, P280, P501, P308, P301+P330, P261, P301