120 dagenregeling MINECTO™ ONE in verschillende openlucht groenten

Minecto one

Minecto™ One is toegelaten

De insecticide MINECTO™ ONE is toegelaten in een aantal openlucht groenten! Dit voor gebruik tegen wortelvlieg in rode biet, knolselder en pastinaak, koolvlieg in koolraap en raap, mineervlieg in witloofwortelteelt, aspergekever in asperge en preivlieg en uienvlieg in uien en bosuien. Minecto One is toegelaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2022 tot en met 31/07/2022.

De toelating

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe om een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik. En indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Cyantraniliprole

Minecto One bevat voor 40% de werkzame stof Cyantraniliprole en is uiterst effectief tegen verschillende vliegen in aantal openlucht groenten. Het product is ook als WG geformuleerd (water dispergeerbaar granulaat). Zorgvuldig omgaan met Minecto One is zeer belangrijk voor gezondheid en milieu. Voor het toepassen van Minecto One is het dragen van beschermende handschoenen verplicht, Ga dus voozichtig om met het product en neem de juiste maatregelen. 

De dosering

Met een of twee toepassingen aan 0,19 kg (in ui 0,31 kg/ha) per hectare is Minecto One een welkome aanvulling om vliegen en andere insecten goed te bestrijden. Onderstaand een overzicht welke gewassen en plagen het specifiek betreft:

Noodtoelating Minecto One

Mocht u vragen over dit product hebben, dan kunt u contact opnemen met een van onze crop advisors