Aardappel

Bestrijding van ritnaalden in aardappelen met Force Evo

De evolutie van de teeltpraktijk enerzijds en de weersomstandigheden van vorige zomer anderzijds hebben zeker niet geholpen om het probleem kleiner te maken (geen stoppelbewerking in droge omstandigheden, permanente bodembedekking,...)

Het toepassen van Force Evo in de rij tijdens het planten beschermt de jonge poter op een efficiënte manier in zijn eerste groei tot en met de opkomst. Daarnaast zal Force Evo nog de toekomstige knollen beschermen gedurende een aantal weken, wat mede een zeer belangrijk doel is.

Echter, zoals voor elk ritnaaldenmiddel in aardappelen, blijft het einde van het groeiseizoen blootgesteld aan een risico op late aanvallen van ritnaalden. Dit omdat vanaf augustus de de concentratie aan insecticide te laag is door de natuurlijke afbraak van de actieve stof in de grond.

De behandelde percelen dienen daarom kort opgevolgd te worden op het einde van het groeiseizoen en desnoods vroeger gerooid te worden om eventuele late schade te voorkomen.

Ons advies in aardappelen: Force Evo 16 kg/ha in de rij toegepast tijdens het planten

Alles weten over ritnaalden in aardappelen: klik hier

Meer informatie over Force Evo: klik hier

Force Evo - Insecticide