Voedselveiligheid

Voedselveiligheid en residuen

Er zeker van zijn dat het voedsel dat je eet, gezond en veilig is. Dat wil iedereen. Voor de consument betekent dit in principe zo min mogelijk resten van gewasbeschermingsmiddelen in het voedsel.

Om aan deze wens tegemoet te komen, eist de voedingsmiddelenindustrie van hun leveranciers dat zij de resten van deze middelen (residuen) tot een minimum beperken.

Zelfs tot niveaus die ver beneden de voorgeschreven of wettelijke eisen liggen. Maar maakt dit ons eten nu veiliger? Het is namelijk niet bewezen dat het verlagen van de residuen onder de wettelijke norm het voedsel veiliger maakt. En laten we niet vergeten dat de consument voedsel wil dat niet te duur is. Voldoende voedsel, hoogwaardige kwaliteit, duurzaam geproduceerd, met een betaalbare prijs. Dat is wat iedereen wil... En dit betekent zoeken naar de juiste balans. 

Waar kom ik meer te weten over gewasbeschermingsmiddelen?

Meer informatie over gewasbeschermingsmiddelen kan u vinden bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (www.nvwa.nl) en het Nederlands Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl) en bij het Belgisch Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (www.favv-afsca.be).

Residulimieten in een complexe wereldhandel: een uitdaging voor de hele voedselketen: 

Wereldhandel kan enkel mits naleven van strikte regelgeving met Maximale Residulimieten en Importtoleranties

Consumenten in Europa hebben het hele jaar door de keuze uit een ruim aanbod, gaande van lokaal geproduceerde tot exotische gewassen (papaya, bananen, avocado,...). Vandaag is dit vanzelfsprekend. Gedurende de laatste decennia is de wereldwijde handel in landbouwproducten gegroeid. Om deze handel te waarborgen, en om de veiligheid van de Europese consument te verzekeren, worden maximale residulimieten (MRL’s) en importtoleranties (IT’s) voor gewasbeschermingsmiddelen gehanteerd. 

Lees meer: Phytofar