“Schema zonder mancozeb is zeker haalbaar.”

Maatschap Kamp in Rutten deed afgelopen teeltseizoen ervaring op met het nieuwe uienfungicide Orondis® Plus Ortiva®. Ze zagen geen verschil met hun eigen aanpak waarin mancozeb houdende middelen de boventoon voeren. “Ik denk dat we Orondis Plus Ortiva volgend jaar standaard gaan inpassen.”

Maatschapleden Joachim Kamp en zijn zoon Jasper hebben nog net even tijd als we langs komen voor het interview. Alles staat klaar voor het uienladen. Het wachten is alleen nog tot zon en wind het ergste vocht uit de zwaden hebben verdreven.

Tijdens teeltseizoen 2020 hebben de akkerbouwers op een klein deel van hun 35 ha zaaiuien het nieuwe fungicide Orondis Plus Ortiva toegepast. Syngenta crop advisor Steven Dorrestijn stelde een schema voor ze samen met alleen op T1 een mancozeb bespuiting en daarna drie Orondis toepassingen bij de tweede, vijfde en achtste bespuiting. Op de tussenliggende momenten werd een fungicide zonder mancozeb gespoten. In hun eigen praktijkschema zaten bij alle bespuitingen mancozeb houdende fungiciden in de tank. De spuitmomenten waren in beide schema’s identiek.

Positief resultaat

Na afloop van het spuitseizoen maakten Joachim en Jasper een rondje met de teeltadviseur langs het proefgedeelte en de omliggende praktijkpercelen. “Er was geen verschil te zien, dus dat is positief”, herinnert Jasper zich. “Met dat Orondis Plus Ortiva schema was inderdaad niks mis”, bevestigt zijn vader. Wel plaatst hij nog een kanttekening:

“Wij hadden voor ons proefperceel maar een halve verpakking nodig. Je moet de Orondis fles dan wel even schudden om goed te kunnen doseren. Maar ik ben wel blij dat het een vloeibaar middel is. Dat werkt plezierig. En de oplosbaarheid in water is prima.”

Zonder mancozeb

Vader en zoon Kamp schatten in dat Orondis Plus Ortiva volgend jaar een vaste plek in hun spuitschema krijgt. “We hebben nu gezien dat een schema zonder mancozeb haalbaar is”, verklaart Joachim. “Maar ook als mancozeb blijft, zie ik wel een plek voor Orondis Plus Ortiva. Het is een prima afwisselpartner. Ik ben blij dat er straks nog wat te kiezen valt.”

De definitieve knoop hakken de uientelers komende winter door. Jasper: “Wij maken altijd pas schema’s als de gewasbeschermingsbijeenkomsten geweest zijn. Daarna gaan we met onze adviseur in discussie. En dan nemen we natuurlijk ook de kosten mee.” Op dat punt kon Dorrestijn de maten gelukkig al optimistische berichten melden. “Ik heb begrepen dat Orondis Plus Ortiva het schema niet duurder maakt’, besluit Joachim.