FORCE 200 CS - Insecticide | Syngenta Belgie

You are here

FORCE 200 CS

Laatste update:
15.07.2019

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10846P/B
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

Zaaizaden van bieten (Beta vulgaris)

Zaaizaden van cichorei (Cichorium intybus var. sativum)

Zaaizaden van witloof en roodloof (Cichorium intybus var. foliosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, EUH401, H317, H332, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P304, P391, P311, P302+P352, P280, P304+P311, P333+P313, SP1, P304+P340, P2