Bekijk het van de andere kant

Vibrance Duo is een zaaizaadbehandelingsmiddel op basis van de werkzame stoffen: sedaxane en fludioxonil. Door het aanbrengen van Vibrance Duo op uw graanzaden worden schimmels op en rond het zaad bestreden. Daarnaast zorgt een behandeling van Vibrance Duo dat uw graan sterkere en gezondere wortels krijgt waardoor u een meeropbrengst kunt behalen.

Vibrance Duo video Wortelgezondheid

Zaaizaadontsmetting in granen op basis van:

• 25 g/l sedaxane en 25 g/l fludioxonil
• Dosering 2 liter per ton zaaizaad
• Toegelaten op alle graangewassen

Voordelen:

BETERE BESCHERMING VAN HET ZAAD
• Tegen kiem- en bodemschimmels
• Excellent op sneeuwschimmel en fusarium

VEILIG VOOR HET GEWAS
• Snellere kieming
• Betere veldopkomst

MEER GEZONDE WORTELS
• Sterkere planten
• Klaar voor een snelle groei

MEER OPBRENGST
• Gemiddeld hogere opbrengsten t.o.v. standaard
• Hoge kosten/baten verhouding

De werkzame stoffen van Vibrance Duo

Vibrance Duo is de combinatie van de nieuwe actieve stof sedaxane en fludioxonil. Sedaxane heeft als eigenschap dat het de beworteling van de plant stimuleert, waardoor deze meer voedingsstoffen en vocht uit de grond kan opnemen en daardoor sterker de winter in gaat. RootingPower noemen we dat. Daarnaast zorgt de combinatie tussen sedaxane en fludioxonil voor een excellente ziektebestrijding op zaad- en grondgebonden schimmels zoals fusarium en sneeuwschimmel.

Werkingsspectrum

Latijnse naam

Nederlandse naam sedaxane fludioxonil

Rhizoctonia spp.

Oogvlekken 3 2

Microdochium nivale

Sneeuwschimmel 3 3

Tilletia caries

Steenbrand 3 3

Ustilago tritici

Stuifbrand tarwe 3 1

Ustilago nuda

Stuifbrand gerst 2 0

Pyrenophora graminea

Strepenziekte 2 2

Gaeumannomyces graminis

Tarwehalmdoder 1 1

Fusarium spp.

Wortelrot 0 3

3= Excelent 2= goed 1= zwak 0= geen

Sterkere en gezonde wortels

Door sterkere en gezondere wortels is uw gewas beter bestand tegen stress (droogte) en zijn de planten beter in staat om water en nutriënten op te nemen. Gezonde wortels zijn de basis voor betere gewasopbrengsten.

Hoe werkt sedaxane?

Sedaxane behoort tot de groep van de pyrazole-carboxamiden (SDHI) en is speciaal ontwikkeld voor zaadontsmetting. Sedaxane is een actieve stof met een gemiddelde mobiliteit in de bodem. De actieve stof op het zaad wordt beperkt opgenomen door de wortelen en verdeelt zich op het zaad en in de grond rondom het zaad. Hierdoor worden schimmels op en rondom het zaad bestreden. Het remt de energievorming en de ademhaling.

Hoe werkt fludioxonil?

Fludioxonil is een stof die actief is in de celwand, daar zorgt de actieve stof ervoor dat transport van stoffen door deze celwanden wordt geremd. Dit verstoort vochtopname en vorming van celwanden, waardoor de cel wordt vernietigd. Fludioxonil is niet systemisch, maar wordt opgenomen door het kiemende zaad en groeit mee met het groeipunt. Zo pakt het ook inwendige schimmels aan. De resterende actieve stof beschermt rondom het zaad en de wortels tegen grondgebonden aantastingen.