OrondisPlus Ortiva scoort goed tegen valse meeldauw in uien

Vroeg beginnen met een sterk preventief schema is cruciaal bij de aanpak van valse meeldauw. Orondis®Plus Ortiva past prima in die aanpak.

Overtuigende proeven in Nederland en België

OrondisPlus Ortiva werd in seizoen 2020 bescheiden gepresenteerd en had in 2021 z’n eerste commerciele jaar. “Wij schatten dat zo’n 70% van de Belgische uientelers het middel in 2021 al een keer hebben toegepast”, vertelt Ilse Delobelle, teeltadviseur bij Syngenta Crop Protection. “Voor een introductiejaar is dat niet verkeerd. Zeker als je meetelt dat het in de voorgaande drie jaren lastig was om de effectiviteit van middelen in proeven te bewijzen. Dat waren immers geen schimmeljaren.” De proeven in 2021 waren evenwel zeer overtuigend. Delobelle: “We hadden in 2021 drie eigen proeven in Nederland en een in Belgie. In Nederland heeft Orondis plus Amistar (zo heet het middel daar) ook in zogenoemde aansluitproeven van onderzoeksorganisaties gelegen. Het ging in alle gevallen om proeven met valse meeldauw, toch de meest gevreesde schimmel.” De omstandigheden waren in beide landen vergelijkbaar, vertelt de Syngenta adviseur: “De valse meeldauw viel in dezelfde week in het gewas en de druk was hoog.  En overal was het beeld hetzelfde: schema’s met OrondisPlus Ortiva presteerden het beste. Dat gold zowel voor de doorspuitschema’s (met slechts één middel) als de praktijkschema’s met meerdere middelen. Die uitkomsten  hebben volgens mij vertrouwen gewekt bij telers en adviseurs.”

Vroeg beginnen 

Nu curatieve middelen tegen valse meeldauw niet meer beschikbaar zijn komt het er op aan om sterke preventieve schema’s toe te passen. Delobelle:

Vroeg beginnen is belangrijker dan ooit, want je kunt de schimmel niet meer terugpakken. Dus vanaf het stadium met 4 pijpjes, zeg maar begin bolling, beginnen met fungicidebespuitingen.

Het is volgens Delobelle aan te bevelen om OrondisPlus Ortiva een plek vooraan in het schema te geven. “Allereerst voorkom je dan verrassingen door valse meeldauw. Die schimmel heeft een lange incubatietijd; het kan wel tot 3 weken duren voordat een infectie zichtbaar wordt. Vroege inzet van OrondisPlus Ortiva kan dergelijke verrassingen voorkomen. Bovendien werkt het middel tegen veel meer schimmels dan alleen de valse meeldauw. Het pakt ook bladvlekkenziekte, stemphylium en papiervlekkenziekte aan. Sporen van die schimmels zijn vrijwel altijd aanwezig in het gewas maar die zie je niet. Je weet nooit precies wat er broeit. Door OrondisPlus Ortiva in te zetten aan het begin van het seizoen, hou je deze belagers effectief onder de duim.  Mijn advies is om de drie bespuitingen met OrondisPlus Ortiva niet in 1 aaneengesloten blok te doen maar afwisselend of in blokjes van maximaal 2. Dus bijvoorbeeld bespuiting 1, 3, 5 of  1-2, 4 of 1, 3-4. Door het interval van slechts 1 week is Orondis heel flexibel inzetbaar.”

Concurrerend geprijsd

Delobelle verwacht dat OrondisPlus Ortiva komend seizoen vaker ingezet zal worden in de Belgische uienteelt. “Het zou mij niet verbazen wanneer Belgische uientelers OrondisPlus Ortiva bij minimaal twee bespuitingen gaan inzetten. En niet alleen omdat er veel andere middelen zijn weggevallen. OrondisPlus Ortiva heeft gewoon een mooie breed werkingspectrum en is plezierig in het gebruik. En het is ook nog eens concurrerend geprijsd.”

Vroeg beginnen met een sterk preventief schema is cruciaal bij de aanpak van valse meeldauw. Orondis®Plus Ortiva past prima in die aanpak.