Verstevig uw wintergranen nu

Begin april worden de wintertarwe en wintergerst steevast behandeld met een groeiregulator. Om legering te voorkomen is het belangrijk om de plant meer stabiliteit te bieden door een hogere wortelmassa en verdikte stengels. Laat dit net de punten zijn waarop Moddus sterk scoort. De actieve stof trinexapac-ethyl heeft zich in de praktijk reeds uitgebreid bewezen. Als graanteler is het belangrijk om het groeistadium van uw gewas in het veld goed op te volgen. Bij wintertarwe kunt u trinexapac-ethyl gaan toepassen vanaf de oprichting. Wie dit in het veld wil checken, snijdt best een aantal stengels door en wanneer het aartje op bijna 1 cm zit dan is het ogenblik aangebroken om te behandelen. Bij wintergerst is behandelen aangewezen vanaf 20 cm gewashoogte. In granen voor vermeerdering is Moddus niet toegelaten. Om het beste resultaat te verkrijgen is het aangewezen om Moddus toe te passen bij veel licht. Anderzijds is het belangrijk om uw behandeling uit te stellen wanneer er nachtvorst voorspeld wordt. Onthou ook dat Moddus een positief effect heeft op de wortelontwikkeling waardoor ook water en voedingsstoffen beter opgenomen worden. Neem contact op met uw handelaar voor uitgebreid praktijkadvies!