Syngenta investeert in een duurzamere en productievere wintertarweteelt.

Aan welke touwtjes kunnen we trekken om deze opbrengst duurzaam te verhogen?  Syngenta heeft de ambitie om de praktijk daarin vooruit te helpen en wil binnen dit 20 ton wintertarwe project dan ook alle kennis en expertise bundelen die in de markt aanwezig is.

Als partners engageerden zich Lemken, ICL, CNH en Inagro om samen stappen vooruit te zetten.

Zo zal expertise binnen de genetica en de gewasbescherming versterkt worden door precisielandbouw, smart farming en agronomische kennis. En dit alles binnen een duurzaam totaalconcept.

Op 2 proeflocaties te Ittre en te Ooike wordt de theorie aan de praktijk getoetst. Door variabel te gaan zaaien en bemesten op basis van beschikbare data wordt gewerkt aan optimalisatie. Of: hoe kunnen we doorstijgen van 12 naar 20 ton?

Een goede start …

Klik hier en lees het volledige verhaal.