You are here

Explosie van graanhaantje nu aanpakken

Tarwe
29.05.2018
graanhaantje

Graantelers weten dat zij het vlagblad van hun wintertarwe zo lang mogelijk groen moeten houden om maximale productiviteit te bekomen. Wie zijn velden inspecteert, zal opmerken dat het graanhaantje in grote getale aanwezig is. Momenteel zijn het vooral de larven die schade aanrichten door lokaal de bovenste laag van het blad en het bladmoes weg te vreten. De larven zelf zijn geel maar visueel zijn ze zwart aangezien ze zich omhullen met hun uitwerpselen. Typisch zijn de langwerpige doorzichtige vraatsporen die evenwijdig met de nerven achterblijven. Bij aantasting van het vlagblad betekent dit dat het fotosyntheseapparaat van de plant achterblijft. De schade door het graanhaantje kan in jaren met hoge druk oplopen tot niet minder dan 40% van de opbrengst.  Op veel tarwepercelen zien we momenteel een plaagontwikkeling van het graanhaantje waardoor we kunnen stellen dat de behandelingsdrempel met zekerheid overschreden is. Wie zijn aarbehandeling nog moet uitvoeren, kan een pyrethroïde gaan mengen met zijn SDHI-fungicide. Wie zijn T2 al uitgevoerd heeft, wordt aangeraden zijn velden te inspecteren en het graanhaantje zonodig extra te bestrijden.Een gewaarschuwde graanteler is er twee waard!

graanhaantje larve