Laat u niet vangen door de bladluizen

In meerdere waarnemingsvelden (zowel in Nederland als Vlaanderen) wordt de aanwezigheid van de groene perzikluis gemeld. Dit vereist extra aandacht omdat dit jaar heel wat suikerbietzaad niet meer behandeld werd met neonicotinoïden. Ook de voederbieten hebben dit jaar geen bescherming meer meegekregen rond het zaad. Van de groene perzikluis is immers geweten dat zij virussen overdraagt waaronder het vergelingsvirus. De gevolgen van een dergelijke aantasting kunnen leiden tot een opbrengstderving van 50%. Controleer uw velden dus regelmatig en grijp pas in wanneer de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt wordt. Het advies is om wekelijks te tellen tot 15 juli want nadien kan de financiële schade als nihil beschouwd worden. Bij de productkeuze dient de voorkeur uit te gaan naar producten die de natuurlijke vijanden sparen. Meer info bij uw handelaar.