Stemphylium in peer

Stemphylium in peer

Stemphylium in peer

Verschillende middelen hebben een werking op stemphylium. De eerste specifieke bespuiting is reeds gebeurd,  10-14d na de volle bloei.  Hierbij kon je gebruik maken van verschillende middelen op basis van carboxamiden en/of strobilurines en ook voor de laatste keer thiram (einde gebruik 30 april).  Voor de tweede specifieke bespuiting - een tweetal weken na de eerste- zal de keuze van het product ook afhangen van welke producten je wil gebruiken in het afspuitschema naar bestrijding van bewaarziekten. In percelen met een zware druk van stemphylium is het aangewezen te kiezen voor een sterk middel zoals SWITCH®.  In percelen met weinig of geen druk kan je best andere middelen inzetten. 

Op jaarbasis mag SWITCH maximaal 2 keer worden ingezet. Wil je SWITCH gebruiken tegen Stemphylium  dan kan in het afspuitschema naast een bespuiting met SWITCH  de tweede bespuiting vervangen worden door GEOXE®. Op jaarbasis adviseren we maximaal een drietal keer fludioxonil te gebruiken.

Een alternatief voor SWITCH tegen Stemphylium is GEYSER®. GEYSER wordt in deze periode gebruikt ter bestrijding van schurft.  GEYSER heeft naast een curatieve ook een preventieve schurftwerking en een goede nevenwerking tegen roest en Stemphylium.

ONS ADVIES:

SWITCH dosering: 0,5 kg/ha fruitboomhaag (LWA) of 0,75 kg/ha standaardboomgaard

GEOXE dosering: 0,25 kg/ha fruitboomhaag (LWA) of 0,375 kg/ha standaardboomgaard (omrekeningsfactor 1,5 van LWA naar standaardboomgaard). Bij hogere plantages mag je maximaal 0,45 kg/ha SAFIR inzetten.

GEYSER dosering: 100ml/ha fruitboomhaag (LWA) of 150 ml/ha standaardboomgaard

(omrekeningsfactor 1,5 van LWA naar standaardboomgaard)